Kersvers woonconcept voor Nieuw Varne

Woningcorporatie Kennemer Wonen anticipeert op de scheiding tussen wonen en zorg met een eigen visie op wonen, welzijn en zorg. Een praktische vertaling daarvan is de bouw van veertig appartementen voor dementerende ouderen volgens het woonconcept van FAME. Dit vindt plaats in de nieuwe woonwijk Nieuw Varne in Heiloo, samen met partner MagentaZorg. Kennemer Wonen hanteert voor deze nieuwe woonvorm hetzelfde rendementsbeleid als voor al hun andere sociale huurwoningen.
Impressie binnentuin
FAME sprak met directeur/bestuurder Dick Tromp en ontwikkelmanager vastgoed Mario Jupijn over de doelgroepgerichte en rendabele aanpak van Kennemer Wonen.

Gewoon wonen
‘Vijf jaar geleden hadden we nog gewoon ja gezegd op de vraag van onze partner MagentaZorg om een aantal traditionele verpleeghuisplaatsen te realiseren in Nieuw Varne’, zegt Dick Tromp. ‘De huurcontracten van twintig tot dertig jaar geven ons immers zekerheid. Maar toen die concrete vraag kwam, hebben we gezegd: Nee, zo willen we niet meer voor jullie bouwen. De vraag van de klant is veranderd en ons beleid ook. De huidige zorgfinanciering biedt ons voor de toekomst namelijk te weinig zekerheid, terwijl het aantal klanten sterk toeneemt. We hebben dus een woonconcept nodig dat goed aansluit bij ons reguliere woningaanbod én bij de specifieke wensen en behoeften van de bewoners.’
Kennemer Wonen bood MagentaZorg wel meteen een alternatief voor het project door het woonconcept voor beschermd wonen van FAME te introduceren. Dat concept gaat ervan uit dat mensen zo normaal mogelijk willen wonen, ook als ze gaandeweg meer ondersteuning en zorg nodig hebben. En normaal wonen doe je in een eigen appartement of woning. In een veilige en vertrouwde woonomgeving met voldoende voorzieningen. ‘Dat is wat de klant wil, dus dat is wat we gaan leveren. Anders verliest de zorgorganisatie marktpositie en ons bezit waarde.’

Courant bouwen
Het woonconcept voor beschermd wonen mag dan nieuw zijn voor Kennemer Wonen, de manier waarop ze er financieel mee omgaat is hetzelfde als altijd. ‘Voor ons is dit een regulier woonproduct voor specifieke doelgroepen met een smalle beurs. We hanteren dus dezelfde rendementscriteria als voor andere sociale huurwoningen.’ Mario Jupijn schetst hiermee het beeld van een corporatie die bijzonder is geworden door lang genoeg zichzelf te blijven. ‘Zoals altijd regelen we het zo dat ons eigen risico laag is, waardoor we zeker weten dat we het project tot een goed einde kunnen brengen en het bezit voor lange tijd courant blijft. We zien de vraag naar deze woonvorm sterk stijgen voor meerdere doelgroepen. Daarmee is het voor ons een courante woonvorm.’
Impressie waterzijde
opdrachtgever
Kennemer Wonen
project
Beschermd Wonen
omvang
40 appartementen en 13 eenheden voor autistische jongeren
conceptbewaking
Arno Hoogeveen
architect
Coen Koenders
Impressie voorgevel
Gevelschetsen
Kamerplattegrond

Loading...