Het Palet, van fabriekslocatie tot woonpark

Tussen het spoor en een oude herstructureringswijk in Assen is een nieuwe woonwijk ontwikkeld. Het voormalige Coveco fabrieksterrein is herontwikkeld tot een woonpark Het Palet. 
Van fabriekslocatie tot woonpark
Er is een gevarieerd programma gerealiseerd van patiowoningen, rijwoningen, (half)vrijstaande woningen tot appartementen. De woningen werden gebouwd voor de huur- en koopsector. 
Bijzondere afzoming woonwijk
Bijzonder in het project is de afzoming van de woonwijk aan het spoor, waarbij een combinatie is gezocht tussen hoge geluidseisen ('dove gevels') en comfortabel wonen. Deze gevels vormen een gesloten geluidswal aan de rand van de wijk. De wal van huizen zorgt ervoor dat het woongebied stil is. De woningen met de zogenaamde dove gevel zijn de huizen die aan het spoor Assen-Groningen staan.
In een aantal fasen zijn circa 300 woningen gerealiseerd voor verschillende doelgroepen.
opdrachtgever
woningstichting Actium
project
herstructurering van een wijk
architect
FAME architectuur
projectleiding
Jan Klijn
 

Loading...