Gemoderniseerde portiekwoningen

De portiekwoningen waren aanvankelijk aangemerkt om gesloopt te worden, echter gemeentelijke voorwaarden ten aanzien van de nieuwbouw veroorzaakten een 'gat' in de exploitatie. De opdrachtgever gaf FAME de opdracht een geheel nieuw concept te bedenken en te ontwikkelen binnen de contouren van het bestaande casco. 
Straatgevels met nieuwe portiekentrees
Vernieuwde portiekentrees
Gemoderniseerd straatbeeld
Het binnengebied
Tuinen bereikbaar vanaf eerste etage
Gemoderniseerd straatbeeld
2 segmenten
Uit doelgroepanalyses zijn twee segmenten gedestilleerd. Een deel van de woningen is gericht op jongeren, zowel voor huur als voor koop. Het woonblok aan de Erfgooijersstraat is herontwikkeld voor begeleid wonen in samenwerking met het RIBW. 
Verbeteringen
Naast een ruimtelijke aanpassing van de woningen op plattegrondniveau zijn de woningen afgestemd op de huidige eisen voor wat betreft geluid, warmte en ventilatie. Verder is er veel aandacht besteed aan de leefomgeving. Tuinen zijn verbeterd en er zijn balkons aan de gevel aangebracht.
Toekomst
De woningen en de omgeving zijn weer geschikt gemaakt voor de toekomst. Het project is een parel in de woonwijk. De bewoners zijn tevreden en trots op het behaalde resultaat.
opdrachtgever
De Alliantie Gooi en Vechtstreek
project
Herbestemming 66 portiekwoningen Hilversum
conceptontwikkeling
Tom Verloop en Coen Koenders
omvang
3 woonblokken 3 bouwlagen en souterrain
fotografie
Pim Geerts, Beeldopbouw
 

Loading...