De nieuwe Aastraat in Steenwijk

De wijk Steenwijk-West is de afgelopen 10 jaar al flink opgeknapt. Nu is de Aastraat aan de beurt, waarbij Woonconcept en gemeente hebben gekozen voor een intensieve samenwerking met bewoners. In februari 2015 heeft FAME de selectieprocedure gewonnen om middels een co-creatietraject invulling te geven aan de nieuwe Aastraat. Oud-bewoners van de Aastraat krijgen voorrang bij de toewijzing van de nieuwe woningen.
Onze buurt, onze straat
Het begint bij de woonomgeving
Processchema
Tweede bewonersbijeenkomst
Bewonersbijeenkomsten
Begin maart 2015 is direct gestart met het organiseren van een eerste bewonersbijeenkomst om de meningen van de bewoners te inventariseren. Op drie niveaus (buurt, straat en woning) werden verschillende onderwerpen besproken. Voelen bewoners zich veilig in de buurt en hoe wordt gedacht over parkeren in de nieuwe straat? Ook de meningen over de grootte en indelingen van de nieuwe woningen werden samen besproken en geïnventariseerd.  
De uitkomsten van de eerste bewonersbijeenkomst zijn verwerkt in het boekje ‘ik woon in de Aastraat’. Ook de input van Woonconcept en van de gemeente Steenwijkerland over de invulling van de nieuwe straat en woningen is hierin verwerkt. 
Tijdens een tweede bewonersbijeenkomst is het boekje gepresenteerd en is geïnventariseerd of de meningen van de bewoners juist zijn weergegeven. Dit werd positief beantwoord en de bewoners waren enthousiast! 
Co-creatie
Vervolgens zijn door Coen Koenders van FAME een drietal ateliersessies geleid, met 5 bewoners als vertegenwoordiging voor de bewoners, de gemeente, woningbouwcorporatie Woonconcept, vertegenwoordiging wijkplatform en de Woonadviescommissie. Hierin zijn varianten en oplossingsrichtingen besproken op niveau van stedenbouw, woningplattegrond en architectuur. Zo is er uitgebreid gesproken over het vormgeven van ontmoeten, maar ook van parkeren in de straat. Er is stilgestaan bij belangrijke elementen in de woningplattegrond en er zijn beelden uitgewisseld over de uitstraling die de woningen zouden moeten hebben. In de straat is gebruik gemaakt van de extra brede maat in het midden van het plangebied om een pleintje te maken als centrum. Ook is de vorm van de straat zo ontworpen dat men op een vanzelfsprekende manier niet te hard rijdt; een belangrijk punt voor de bewoners. Er is in samenspraak bewust gekozen de levensloopbestendige woningen in het midden van de straat de plaatsen. De enige parkeerplaatsen in de straat zijn voor de deur van deze woningen.   
Klompenhok en tuinmuur
In de woningplattegrond komt de woonkamer met groot raam aan de straatzijde en de keuken aan de tuin omdat alle bewoners straatgericht willen wonen. Daarom krijgen de woningen ook allemaal een voortuin met voldoende ruimte om te zitten aan de straat, met op aangeven van de bewoners een afscheiding in de vorm van een tuinmuur (‘iedereen hetzelfde, maar niet een heg die je er uit kan rukken’). Ook was het klompenhok bij de keuken een belangrijke wens. Voor de architectuur ging de voorkeur uit naar een uitstraling die past bij een volksbuurt, maar wel eigentijds. Tijdens dit proces is er kostenbewust ontworpen; de woningen moeten vallen binnen grenzen van het passend toewijzen.
Bouw
Het ontwerp is uitgewerkt in een voorontwerp met principedetails. Na goedkeuring welstand is op basis van deze stukken een engineer and build uitvraag gedaan en zijn de plannen door de winnende bouwer Friso Bouw uitgewerkt. Deze uitvraag en het contractmanagement zijn door FAME begeleid. FAME Architecten heeft tijdens de planuitwerking en uitvoering de rol om de esthetische kwaliteit te bewaken. De bouw is gestart in september 2016, de oplevering staat gepland voor het voorjaar 2017. 
opdrachtgever
Woonconcept
omvang
20-25 sociale huurwoningen
architect
Coen Koenders
conceptontwikkeling
Anneke Nijhoff
Contract & validatiemanagement
Berné Vulkers & Wouter Dieters
 

Loading...