De Kandelaar Lelystad

In Lelystad worden 29 appartementen gerealiseerd in de sociale huur naar ontwerp van FAME architecten. Een markant gebouw dat een landmarkfunctie krijgt langs een van de dreven van Lelystad.
Initiatief
PlegtVos als eigenaar van de grond en Centrada als woningbouwcorporatie hebben de handen in een gesloten om dit initiatief gestalte te geven. Daarbij hebben zij FAME gevraagd om de architectuur te verzorgen. De appartementen worden gerealiseerd onder de eerste aftoppingsgrens, en zullen voorzien in de grote behoefte aan gelijkvloerse woningen in deze wijk. Centrada richt zich met het gebouw vooral op ouderen die graag kleiner willen wonen zonder tuin. Hiermee komen er eengezinswoningen in de wijk weer vrij voor gezinnen. Zo krijgen de driekamerappartementen een grote berging in de woning die zowel van binnen de woning als vanaf de galerij bereikbaar is. Op de begane grond komt een grote afsluitbare gemeenschappelijke berging voor scootmobiels en (elektrische) fietsen.

Ontwerp
De locatie is vernoemd naar het voormalige kerkgebouw De Kandelaar dat hier tot 2004 heeft gestaan. Deze kerk was gebouwd in 1975 en had een bijzondere verschijning met driehoekige schijven en dakvlakken die uitmondde in een punt. De zaagtand in de dakvorm van het nieuwe ontwerp refereert hier naar. Het wordt een markant gebouw bij een van de wijkentrees naar de wijk Kempenaar vanaf de Houtribdreef.

In de haalbaarheidsfase is een afweging gemaakt tussen een gebouw met 6 appartementen per laag en 5 hoog, of 5 appartementen per laag en 6 hoog. Er is voor dit laatste gekozen omdat hiermee een ranker volume wordt gerealiseerd. In de gevels is gekozen om het verticale te benadrukken; dit komt tot uiting in de verticaal aan elkaar gekoppelde balkons, in het metselwerk en de dakvorm. In de knik van het gebouw ligt het hoofdtrappenhuis, zo vormgegeven dat het laatste stramien voorbij de knik zich onderscheidt als verticaal element met een eigen dakvorm.

Daar waar de balkongevel wordt opgetrokken in metselwerk wordt de galerijgevel bekleed met verticale delen in drie elkaar afwisselende breedtematen en tinten witgrijs. De overgang in gevelmaterialisering is zichtbaar gemaakt in de kopgevel.

Het plan is in bouwteam opgetuigd, waarbij FAME het plan in opdracht van PlegtVos heeft gemodelleerd tot en met de uitvoeringstekeningen. De verwachte oplevering is het derde kwartaal 2019.

Samenwerkingspartner
FAME is een samenwerkingspartner van Centrada. Voor veel van de nieuwbouw locaties die Centrada ontwikkelt in Lelystad vervaardigt FAME de volume- en beelduitgangspunten die als kwaliteitscriteria worden meegegeven bij de design & build selecties voor deze locaties. Deze uitgangspunten worden vooraf afgestemd en kortgesloten met de stedenbouwkundige en de commissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Lelystad.
 
Programma
29 huurappartementen
Opdrachtgever
PlegtVos
Afnemer
Centrada
Bouw
PlegtVos
Architect
Coen Koenders
BIM-Modelleur
Ilse Schrijvers en Naomi Even
 

Loading...