Een huis én een thuis

Een eigen veilige plek om te wonen is een van de meest primaire basisbehoeften van mensen. Door de eeuwen heen hebben mensen zich altijd gegroepeerd in woonvormen, waarbij je aan de plaats en de verschijningsvorm kunt aflezen wat de identiteit en bezigheden zijn van de bewoners. Voor HevoFame is het vormgeven van identiteit dan ook het basisprincipe bij het ontwikkelen van woonconcepten. Dat begint bij een visie op de wijze waarop het individu deel uit wil maken van de gemeenschap, op het abstractieniveau van stedenbouwkundige woonconcepten. Op woningniveau zijn individuele leefgewoonten en beleving van ruimtelijk comfort de basis voor de uitwerking van woningtypen.

Loading...