Van Verblijf naar Wonen

Nieuwe huisvestings- en zorgconcepten zijn nodig om antwoord te bieden op de woonwensen en behoeften van ouderen en mensen met een beperking. Zij worden meer verantwoordelijk nu de overheid stuurt op kostenbeheersing en de zorg hervormt. Een transitie ‘Van verblijf naar wonen’ is nodig omdat mensen zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen, ook als zorg nodig is, met behoud van autonomie en bij voorkeur in de vertrouwde woonomgeving. >>>


Loading...