FAME assetmanagement

Hoe beheer je woonconcepten voor mensen met een ondersteuningsvraag?

Omdat deze vraag prominent op de agenda staat bij veel zorgorganisaties, corporaties en beleggers is FAME in 2017 met een nieuwe activiteit gestart: assetmanagement. Karen Langevoort geeft samen met het team van concept- en strategie-ontwikkelaars inhoud aan dit nieuwe product.

Groeimarkt in transitie
De aanleiding is dat de overheid, sinds de afbouw van ZZP 1, 2 en 3 voor mensen met een lichte zorgvraag, niet langer vanuit een zorgindicatie vergoedingen geeft voor huisvesting, eten en drinken, lichamelijke verzorging en welzijnsactiviteiten. Mensen met een intensieve zorgvraag krijgen sinds de invoering van de Wet langdurige zorg per 1 januari 2015 de keuzevrijheid de indicatie op een manier te verzilveren die bij de persoonlijke situatie past. Zeker voor de ouderenzorg betekent dit, dat het aantal ‘intramurale’, of anders gezegd ‘all-inclusive’ vergoedingen, fors zal afnemen. De overheid vergoedt alleen nog de medische zorg. Huisvesting en andere noodzakelijke diensten moet de klant voortaan zelf betalen.

Hiermee transformeert deze naar binnen gekeerde sector zich in een hoog tempo naar een volle concurrentiemarkt, die ook nog eens in omvang verdubbelt. ‘Zorgvastgoed’ is een onzinbegrip geworden. Het verhult in ieder geval de uitdaging waar organisaties écht voor staan. Daarom spreken we liever van ‘woonconcepten voor mensen met een ondersteuningsvraag’. Dat heeft consequenties voor het beheermodel bij bovengenoemde partijen.

Van object naar asset
In de tijd dat we het nog over zorgvastgoed hadden, was een verpleeg- of verzorgingshuis op zijn minst een risicoloos bedrijfsmiddel voor zorgorganisaties en een lucratieve belegging voor beleggers en corporaties. De overheid betaalde hoge vergoedingen voor huisvesting en de inkomsten waren gegarandeerd. Het beheermodel was om die reden ‘objectgericht’ en statisch. In de huidige markt is de huisvesting een bedrijfsmiddel dat waarde toevoegt en onderdeel is van het keuzeproces van klanten. Er is sprake van toenemende concurrentie, keuzevrijheid bij klanten, een snelle afbouw van overheidsgaranties en huurprijzen die steeds meer vergelijkbaar zijn met reguliere huurniveaus voor woningen. Het beheermodel wordt dynamisch.
 
Een complexe asset 
Wonen voor mensen met een ondersteuningsvraag is meer dan huisvesting. Het gaat om een samenhangend en gecoördineerd aanbod van wonen, ontmoeten, welzijn, zorg en dienstverlening. Dat maakt deze asset veel complexer te beheren dan een reguliere woning. FAME Groep heeft in de afgelopen tien jaar nieuwe totaalconcepten ontwikkeld als alternatief voor het traditionele verpleeg- en verzorgingshuis, met inbegrip van alle hierboven genoemde onderdelen van een woonconcept voor mensen met een ondersteuningsvraag.
De aanpak van FAME 
In de aanpak van FAME wordt voor elke locatie een waardepropositie geformuleerd op basis van marktanalyse (vraagontwikkeling en concurrentie) en bijbehorende klantprofielen. Deze waardepropositie laat zien op welke manier de integrale woonbehoefte van de klant wordt ondersteund en welke partijen betrokken zijn bij de concrete invulling daarvan. Aan de waardepropositie wordt betekenis gegeven door keuzes te maken voor bijvoorbeeld huisvesting, diensten, juridisch haalbare integrale contractvormen, afspraken en overeenkomsten tussen de partners van het samenhangende aanbod, marketinginstrumenten et cetera. De geformuleerde propositie wordt met een assetmonitor bewaakt en geeft periodiek informatie en uit te voeren acties op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Karen Langevoort. 06 538 00 046 of klangevoort@famegroep.nl


Loading...