HevoFame ondersteunt organisaties in wonen en zorg bij het ontwikkelen van een strategische koers, de transitie en het ontwikkelen en realiseren van nieuwe duurzame huisvestingsconcepten:
Geriatrische revalidatie
Het concept Geriatrische revalidatie (GRZ) combineert passende huisvesting en een efficiënt en doelmatig behandeltraject. De huisvesting is toekomstbestendig en courant doordat het flexibel in kan spelen op toekomstige wensen van klanten, verzekeraar en andere belanghebbenden. HevoFame ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen van een strategische koers, de transitie en het ontwikkelen en realiseren van een duurzaam huisvestingsconcept voor geriatrische revalidatie en herstelzorg.
Beschermd wonen

Het concept Beschermd Wonen biedt een menswaardig en financieel haalbaar alternatief voor het verpleeghuis. Het is klaar voor het scheiden van wonen en zorg. Bovendien is het geheel van wonen en zorg betaalbaar voor mensen met lage inkomens. Dit mede door HevoFame ontwikkelde concept maakt de omslag ‘Van verblijf naar wonen’. HevoFame ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen en realiseren van Beschermd Wonen.

Wonen met een Plus
Het concept Wonen met een Plus biedt een alternatief voor het verzorgingshuis en andere traditionele beschutte woonvormen voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft om zelfstandig te wonen: ouderen én anderen. HevoFame ondersteunt organisaties bij de visie, transitie en het realiseren van Wonen met een Plus.
Gehandicaptenzorg
Het concept voor mensen met een verstandelijke beperking biedt een vanuit klantbehoeften ontwikkeld woonleefconcept. Het woonleefconcept is toekomstbestendig en courant en geschikt voor meerdere klant- en doelgroepen. Daarnaast is het woonleefconcept voorbereid op het scheiden van wonen en zorg en betaalbaar voor mensen uit alle ‘inkomenscategorieën’. HevoFame ondersteunt uw organisatie bij het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve woonleefconcepten, passend bij de visie van uw organisatie en de bijbehorende (financierings)arrangementen die aansluiten op de behoeften van de klant en uw organisatie.

Loading...