Strategieontwikkeling
Conceptontwikkeling
Ontwerp
Ontwikkelmanagement
Projectmanagement
 

Een financiële analyse per complex

Financiële scan

Productomschrijving
Met een financiële scan is voor intramuraal vastgoed een uitgebreide huurprijscontrole uitgevoerd. Naast de onderbouwing voor de maximale huurprijs per woning binnen het wooncomplex zijn ook de overige financiële gegevens  in beeld gebracht. De financiële scan helpt zorgorganisaties zowel een kostendekkende als een marktconforme huurprijs te bepalen. De huidige inkomsten (NHC of huur) worden vergeleken met de verwachte en benodigde toekomstige huurinkomsten, waardoor financiële knelpunten in een overzicht  inzichtelijk worden gemaakt. Tevens bevat de financiële scan aanbevelingen om de financiële situatie van het complex te optimaliseren.

Inhoud
 • Toelichting op de gebruikte werkmethode.
 • Algemene uitgangspunten.
 • Voorzieningen & kerngegevens per woningtype en op complexniveau.
 • Woningplattegronden.
 • Maximale huurwaarde per woning.
 • Financiële consequenties scheiden wonen en zorg per locatie.
 • Marktconforme en kostendekkende huur per locatie.
 • Bedrijfs- en boekwaarde per locatie.
   
Resultaat
 • Overzicht met de maximale huur die gevraagd kan worden per woning.
 • Uitwerking woningopname per woningtype (oppervlaktes, overzicht van voorzieningen in de woning en in het complex, interne verbouwingen, bouwjaar et cetera).
 • Inzicht in de financiële consequenties door het scheiden van wonen en zorg.
 • Inzicht in de financiële situatie per locatie, waarbij de NHC inkomsten, boekwaarde, bedrijfswaarde, markthuur en kostendekkende huur in beeld worden gebracht. 
Voor een minder uitgebreide analyse kan gekozen worden voor een huurwaardecheck, waarbij enkel de maximale huurwaarde per woning en per wooncomplex in beeld wordt gebracht.

Werkwijze
FAME stelt samen met de betrokken organisatie de functionele en financiële uitgangspunten vooraf vast. Bijvoorbeeld door een visiedocument, met een getalsmatige onderbouwing door een gebiedsmonitor. Aan de hand van een door FAME gehanteerd format wordt voor de financiële scan  de benodigde informatie bij elkaar gebracht en verwerkt in een eerste opzet. Deze opzet wordt daarna met de betrokken organisatie besproken, verder verfijnd en dan vastgesteld. 
De financiële scan is tevens integraal onderdeel van een Transformatieplan.Loading...