Strategieontwikkeling
Conceptontwikkeling
Ontwerp
Ontwikkelmanagement
Projectmanagement
 

Een uitgebreide statistische marktanalyse van uw werkgebied

Gebiedsmonitor

Productomschrijving
Een gebiedsmonitor is een grafische weergave voor de komende 20 tot 30  jaar van statistische gegevens gebaseerd op diverse bronnen, waaronder CBS, Alzheimer Nederland en al bij elkaar gebrachte gegevens door de gemeente en provincie.

Inhoud
 • Inwonersaantallen.
 • Prognose inwonersaantallen.
 • Leeftijdsverdeling.
 • Soort huishoudens.
 • Verdeling koop- en huurwoningen.
 • Verdeling inkomens.
 • Verdeling etniciteit.
 • Huidige en toekomstige behoefte aan Beschermd Wonen.
 • Huidige en toekomstige behoefte aan Wonen met een Plus.
 • Huidig en toekomstig aanbod in ontwikkeling.
 • Huidige en toekomstige planbehoefte.
 • Kaart met huidig aanbod per stadsdeelniveau of wijk.
 • Plankaart met strategische uitbreidingsgebieden.

Op het gewenste niveau (stad, stadsdeel, wijk, postcodegebied of buurt) is een overzichtelijke weergave in grafieken en diagrammen uitgewerkt van de statistische gegevens. Hieruit kunnen  conclusies worden getrokken in welke gebieden uitbreiding of inkrimping van het aanbod van wonen (met zorg) gewenst is. Dit is grafisch uitgewerkt in een plankaart, waarin duidelijk wordt in welke wijk of welk stadsdeel planbehoefte bestaat. 

Doel
Inzicht verkrijgen in de marktpotentie van het gewenste onderzoeksgebied. Om de huidige traditionele intramurale zorg  te transformeren naar toekomstbestendige arrangementen is  het van belang hierbij rekening te houden met het verschil in sociale en culturele achtergronden, inkomens, huishoudsamenstelling en leeftijdsopbouw en het al bestaande aanbod binnen het werkgebied. In de gebiedsmonitor worden deze gegevens bij elkaar gebracht. Het doel van de gebiedsmonitor is het inzichtelijk maken van vraag en aanbod, ook voor de langere termijn, inclusief het benodigd onderscheid per deelgebied.

Werkwijze
Het onderzoeksgebied wordt vooraf vastgelegd en vervolgens wordt de gebiedsmonitor, afhankelijk van de opgave, op het gewenste niveau uitgewerkt. Door het huidige kwantitatieve aanbod af te zetten tegen de huidige en toekomstige vraag ontstaat er een compleet beeld van de planbehoefte. Hiervoor worden door FAME eerst alle gegevens verzameld en in een door FAME ontworpen format geplaatst.  Daarna kan dit format op verschillende manieren worden verfijnd, bijvoorbeeld door een workshop met een aantal mensen van de organisatie of door individuele afstemming met de daarvoor verantwoordelijke functionarissen. De gebiedsmonitor is samen met het visiedocument een krachtig sturingsmiddel om de strategie van de organisatie om te zetten in een heldere koers (transformatieplan).Loading...