Inzicht in de financiële draagkracht van uw klantgroepen

Huishoudboekjes

Productomschrijving
Middels de huishoudboekjes wordt inzicht verkregen in de financiële draagkracht van uw klantgroepen. Verschillende inkomsten zoals AOW, pensioen, huur- en zorgtoeslag worden uitgerekend en afgezet tegen de dagelijkse en maandelijkse kosten. Tevens wordt per klantgroep de eigen bijdrage uitgerekend indien gebruik wordt gemaakt van thuiszorg, volledig pakket thuis of een intramurale woonvorm. Deze huishoudboekjes zijn een integraal onderdeel van het visiedocument, transformatieplan of de Integrale Business case.

Inhoud
Uitwerking per klantgroep:
 • Thuiszorg: alleenstaand met enkel AOW.
 • Thuiszorg: alleenstaand met AOW en pensioen.
 • Thuiszorg: alleenstaand met AOW, pensioen en eigen vermogen € 30.000.
 • Volledig pakket thuis: alleenstaand met enkel AOW.
 • Volledig pakket thuis: alleenstaand met AOW en pensioen.
 • Volledig pakket thuis: alleenstaand met AOW, pensioen en eigen vermogen € 30.000.
   
 • Thuiszorg: echtpaar met enkel AOW.
 • Thuiszorg: echtpaar met AOW en pensioen.
 • Thuiszorg: echtpaar met AOW, pensioen en eigen vermogen € 60.000.
 • Volledig pakket thuis: echtpaar met enkel AOW.
 • Volledig pakket thuis: echtpaar met AOW en pensioen.
 • Volledig pakket thuis: echtpaar met AOW, pensioen en eigen vermogen € 60.000.

Resultaat
 • Inzicht in de financiële draagkracht van uw klantgroepen.
 • Inzicht in de hoogte van de eigen bijdrage per klantgroep.
 • Inzicht in de verwachte keuzes die klantgroepen maken inverband met de eigen bijdrage.

Werkwijze
Deze huishoudboekjes worden jaarlijks door FAME bijgewerkt

Loading...