Een totaaloverzicht van uw vastgoed

Portefeuille analyse

Productomschrijving
In een portefeuille-analyse is de  kwaliteit van de verschillende gebouwen beoordeeld. Een portefeuille-analyse helpt de eigenaar of huurder strategische keuzes te maken ten aanzien van de verschillende gebouwen in relatie tot het totale bezit aan vastgoed. Afhankelijk van de doelstelling van de analyse kan de portefeuille-analyse verder worden verdiept.

Doel
Inzicht geven in de toekomstbestendigheid van de vastgoedportefeuille. Een portefeuille-analyse is tevens integraal onderdeel van een Transformatieplan.

Inhoud
Totale portefeuille
 • Kerngegevens.
 • Probleemanalyse.
 • Financieel overzicht.
 • Multicriteria-analyse.

Analyses per object 
 • Objectinformatie.
 • Functionele analyse.
 • Financiële analyse.
 • SWOT-analyse.
 • Multicriteria-analyse.

Resultaat
 • Inzicht in de huidige omvang en kwaliteit van de vastgoedportefeuille.
 • Functionaliteit per object (sluit het nog aan op de toekomstige klantvraag).
 • Financieel inzicht op object- en portefeuilleniveau.
 • Onderbouwing bij het maken strategische keuzes (afstoten, behouden, uitbreiden).
 • Onderbouwing van het meerjarenvastgoedplan.
 • Onderbouwing voor  investeringsbeslissingen.

Werkwijze
FAME stelt samen met de betrokken organisatie de functionele en financiële uitgangspunten vooraf vast. Bijvoorbeeld door een visiedocument, met een getalsmatige onderbouwing door een gebiedsmonitor. Aan de hand van een door FAME gehanteerd format wordt voor de portefeuille-analyse de benodigde informatie bij elkaar gebracht en verwerkt in een eerste opzet. Deze opzet wordt daarna met de betrokken organisatie besproken, verder verfijnd en dan vastgesteld.

Loading...