De strategische (vastgoed)koers voor uw organisatie

Visiedocument

Productomschrijving
Een visiedocument is een integraal samenhangend document dat als ijkpunt dient voor de ontwikkeling van toekomstbestendige woon- en zorgconcepten (zowel nieuwbouw als bestaand vastgoed). Het visiedocument is bedoeld als een stip op de horizon en beschrijft zowel vanuit klantperspectief als vanuit organisatieperspectief de verwachte koers voor de komende jaren ten aanzien van wonen, zorg, dienstverlening en samenwerking. Een combinatie van een visiedocument met een gebiedsmonitor geeft aan deze strategische koers ook een demografische onderbouwing en inzicht in de benodigde diversiteit. 

Doel
Door op organisatieniveau de toekomstige koers vast te stellen kan iedere ontwikkeling getoetst worden aan de hierbij behorende uitgangspunten en randvoorwaarden. Hierdoor is het mogelijk per ontwikkeling strategische en onderbouwde keuzes te maken, waardoor de uitgangspunten niet iedere keer verschillen. Daarnaast is het visiedocument een in- en extern communicatiemiddel. 

Inhoud
In het visiedocument wordt wonen en zorg vanuit verschillende perspectieven belicht, bijvoorbeeld vanuit:
  • Diversiteit in klantbehoeften;
  • Invloed van de verschillende financieringsvormen;
  • Invloed van de demografie, onderverdeeld in leeftijd, etniciteit en inkomen;
  • Samenhang tussen de verschillende onderdelen van het vastgoed;
  • Eigen organisatie van zorg en ondersteuning;
  • Wet- en regelgeving, onder andere vanuit inspectie Volksgezondheid.

Werkwijze
In een eerste gesprek op bestuurlijk en/of directieniveau worden wederzijdse verwachtingen en vragen omtrent het doel en de functie van het visiedocument besproken. Daarna verzamelt FAME de benodigde beleidsgegevens en verwerkt deze in een eerste basisopzet. De inhoud van deze eerste opzet wordt getoetst en verdiept tijdens een workshop met verschillende betrokkenen uit de organisatie. De uitkomst wordt weer verwerkt in het basisdocument. Hierna kan de keus worden gemaakt het document intern vast te stellen of nog een tweede bijeenkomst te beleggen met betrokkenen en het document na deze bijeenkomst intern vast te stellen. 

Loading...