Dekkershaghe, vitaal wonen met sterrencomfort. Herontwikkeling van een serviceflat

FAME Planontwikkeling is in 2012 gevraagd in samenwerking met Staedion een nieuw toekomstbestendig concept te ontwikkelen voor haar serviceflats. Het resultaat hiervan is het nieuwe concept Vitaal wonen met sterrencomfort. Het concept biedt een beschermde woonomgeving voor ouderen die volledig naar eigen wens kan worden ingevuld. Het nieuwe concept maakt daarbij gebruik van een menukaart die op smaak is samen te stellen.
Joop, bewoner van de serviceflat
Exploitatieprobleem
Door de groeiende leegstand leverde serviceflat Dekkershaghe een exploitatieprobleem op voor woningcorporatie Staedion. Meerdere oorzaken waren hier debet aan. Een hiervan was dat het gebouw en de inrichting erg gedateerd waren.

Marktonderzoek
Er is marktonderzoek gedaan naar de verhuisbereidheid en de grootte van de potentiële doelgroep. Het betrof voornamelijk 75-plussers met een bovenmodaal inkomen en een actuele of toekomstige behoefte aan een beschermde en veilige woonomgeving. Nu is er een steeds grotere groep senioren die in een beschermde woonvorm wil wonen, waar alle mogelijkheden van services, diensten en zorg mogelijk zijn.
Nieuw concept vanuit bewonersperspectief
De opgedane kennis uit het onderzoek en de naar voren gekomen wensen van bewoners zijn vertaald in een totaalconcept, dat door Staedion 'Vitaal wonen met sterrencomfort' is genoemd. Alle facetten zijn hierin bij elkaar gebracht: de uitstraling van het gebouw, het aanbod in zorg, diensten en activiteiten, de huurprijzen en ook de markteting.

Nieuwe Dekkershaghe
In de vernieuwde serviceflat kan men in overleg met een gastvrouw of locatiemanager uit een aantal menu's voor zorg, welzijn en activiteiten kiezen. Bij nieuwe wensen van bewoners gaat Staedion op zoek naar een passend aanbod.
opdrachtgever
Staedion
project
conceptontwikkeling
omvang
gehele service flat
planontwikkeling
Anneke Nijhoff, Nico Schokker
fotografie
Corb!no
Menukaart arrangementen
Menukaart arrangementen

Loading...