Eikenhorst, van verblijf naar wonen

Bij de bewoners is er veel meer rust en minder of geen angst. Het gedrag van bewoners verandert op een positieve manier. Bewoners dolen minder en er worden veel minder medicijnen tegen onrust gebruikt dan in de oude situatie. Er heerst een plezierige en rustige sfeer.
Van verblijf naar wonen
FAME heeft in een nauwe samenwerking met verschillende disciplines binnen de ZZG zorggroep de verschillende  facetten van het geïntegreerde concept van wonen, ontmoeten, zorg en dienstverlening voor mensen met een intensieve ondersteuningsvraag uitontwikkeld. Een van de inmiddels gerealiseerde projecten is Eikenhorst op Park Dekkerswald tussen Nijmegen en Groesbeek. Dit nieuwe woongebouw is sinds maart 2012 bewoond. 
Het voormalige instellingsterrein van 28 hectare is door  ZZG zorggroep en de gemeente Groesbeek in samenwerking met FAME Planontwikkeling  getransformeerd tot een multifunctioneel woon-, werk- en verblijfsgebied. Eikenhorst maakt onderdeel uit van een woonpark met diverse beschermde en beschutte woonvormen. 

Scheiden van wonen en zorg  
Eikenhorst is ontwikkeld als een beschermde woonvorm en een volwaardig alternatief voor het traditionele verpleeghuis. Het woongebouw bevat in totaal 71 woningen. 32 appartementen worden bewoond door mensen met dementie en 39 appartementen door mensen met een intensieve somatische ondersteuningsvraag. 

Zo gewoon mogelijk wonen
Een van de belangrijkste uitgangspunten bij de ontwikkeling van dit concept is dat de omslag van 'verblijf in een zorginstelling’ naar ‘zo gewoon mogelijk wonen’ moet worden gemaakt. Ten eerste om mogelijk te maken dat de huidige en toekomstige bewoners hun leven kunnen blijven leven zoals ze dit gewend waren voordat ze gezondheidsproblemen kregen. Ten tweede om volledig te zijn voorbereid op de financiële en contractuele scheiding van wonen en zorg, ook voor mensen met een intensieve zorgvraag. 
opdrachtgever
ZZG zorggroep
planontwikkeling
Ton ten Brinke en Gerrit van der Pol
bouwmanagement en directievoering
Jan Klijn
project
nieuwbouw beschermd wonen
omvang
32 appartementen voor mensen met dementie en 39 appartementen voor mensen met een somatische zorgvraag
omvang
5600 m2
architect
Clevis Kleinjans Architecten
fotografie
Corb!no
Van overname naar ondersteuning
Eikenhorst is voor de ZZG zorggroep de eerst gerealiseerde woonvorm voor mensen met een intensieve zorgvraag die volledig is voorgesorteerd op het scheiden van wonen en zorg. Het project is vanaf mei 2012 operationeel. 
Het verpleeghuis dat naar dit nieuwe project is getransformeerd was een klassiek verpleeghuis met meerbedskamers, gemeenschappelijk sanitair, grote algemene ruimten, enzovoort. Er is een alternatief gecreëerd voor het traditionele verpleeghuis, gebaseerd op de toekomstige scheiding van wonen en zorg. In Eikenhorst wonen mensen met een intensieve somatische ondersteuningsvraag en mensen met dementie. Centraal in de nieuwe visie staat, dat de keus is gemaakt niet langer meer het leven van de cliënt over te nemen, maar dat de cliënt naar behoefte daarbij wordt ondersteund. Dat is een fundamentele keuze die veel impact heeft op de manier van werken en de manier waarop de cliënten moeten kunnen wonen en leven.

Bewoners veranderen
Het concept werkt goed voor beide cliëntengroepen en familie en mantelzorg zijn heel enthousiast. Het traditionele verpleeghuis heeft een hoge drempel. Als men gaat wonen in Eikenhorst lijkt het meer een gewone verhuizing, naar een eigen woning, met de eigen spulletjes. Bij de bewoners is er veel meer rust en minder of geen angst. Het gedrag van bewoners verandert op een positieve manier. Bewoners dolen minder en er worden veel minder medicijnen tegen onrust gebruikt dan in de oude situatie. Er heerst een plezierige en rustige sfeer.
 

Loading...