Koedijkslanden, zorg in de wijk

Wonen met een Plus! in de wijk Koedijkslanden in Meppel omvat een gecoördineerd en geïntegreerd aanbod van wonen, ontmoeten, welzijn, winkelen, zorg en dienstverlening op wijkniveau.
Beschermd wonen boven de winkels
Welzijn en zorg in de wijk
De koers van de overheid mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen wordt maximaal op wijkniveau gefaciliteerd. Als mensen toch willen verhuizen, omdat hun woning bijvoorbeeld niet toegankelijk genoeg is, kunnen ze in de wijk terecht voor een nieuw appartement dat voldoet aan vergaande voorwaarden om mensen in hun zelfstandigheid te ondersteunen.
Meerdere intiatieven, 1 project
De vraag naar een andere visie op het organiseren van welzijn en zorg in de wijk kwam gelijktijdig met de vraag naar de herontwikkeling van het winkelcentrum. Stichting Woonconcept werd bereid gevonden fors te investeren in de wijk door 63 sociale huurwoningen boven de nieuwe winkelruimte toe te voegen. Direct naast het plangebied ontwikkelt Stichting Woonconcept een gebouw voor wonen met zorg en een wijkservicepunt. Al deze initiatieven zijn samengevoegd tot één project.
Zorg in de wijk
Mensen willen zo lang mogelijk in hun eigen woning en nabij hun eigen steunstructuren blijven wonen. Een groot deel van de mensen met een ondersteuningsvraag heeft daarbij wel behoefte aan een gecoördineerd aanbod van zorg- en dienstverlening. Verschillende zorgorganisaties werken in de wijk Koedijkslanden samen en bieden in de wijk arrangementen met bijvoorbeeld persoonsalarmering, thuiszorg, maaltijd aan huis of in het wijkcentrum, schoonmaak, klusdiensten et cetera. Het wijkservicepunt dat ontwikkeld wordt, is het centrale punt voor mensen om elkaar op een laagdrempelige manier te ontmoeten. 
Ontmoeten
Vereenzaming is een niet te onderschatten probleem dat de komende jaren gaat toenemen, onder andere door de vergrijzing, de toename van eenpersoonshuishoudens en een afname van het aantal kinderen per gezin. Het spontaan en georganiseerd ontmoeten wordt daarom op verschillende niveaus binnen het gehele gebiedsconcept gefaciliteerd. Er zijn kleine ontmoetingsruimten in de diverse woonblokken. In het wijkservicepunt komt ruimte om te eten, een kantoor voor welzijnswerk en een wijkagent en dagbesteding. Het openbaar gebied is op ontmoeten ingericht met verschillende zitjes in een compacte, beschutte omgeving. Aan het centrale plein komen commerciële horecagelegenheden.
Trappenhuis als hoekaccent
Markante kopgevel met geronde balkons
Appartementengebouw aan de Rembrandtlaan
opdrachtgever
De Hoge Dennen Holding B.V.
project
Wonen met een Plus!
omvang
36 zorghuurappartementen, 27 sociale huurappartementen, 4.750m2 winkelruimte, openbaar gebied
planontwikkeling
Arno Hoogeveen
projectmanagement
Berné Vulkers
directievoering
Wouter Dieters
architect
Coen Koenders
 

Loading...