Woonservicezone Lindescote

Vierstroom en GroenWest hebben het initiatief genomen voor een nieuwe woonvorm met zorg en ondersteuning als leidraad in de kern Linschoten. Als achtergrond voor deze ontwikkeling gelden de veranderende klantwensen, demografische ontwikkeling en het scheiden van wonen en zorg. De doelgroep bestaat uit de inwoners van Linschoten zelf. 
Woonservicezone
De plek voor deze ontwikkeling is het plan Voortvliet waar een woonservicezone wordt ingericht. Het hart van deze zone wordt gevormd door een plein waaraan een MFA met o.a. gezondheidsfuncties komt te liggen, een basisschool en de bestaande supermarkt. Aan dit plein komt ook het woonzorgproject. Het plein biedt een levendige omgeving voor deze doelgroep. 
Wonen met een Plus
Naast de ondersteuning in het verwoorden van de gezamenlijke visie en het opstellen van het ruimtelijke programma van eisen heeft FAME ook de architectuuropdracht voor de uitwerking van het plan. Het plan bestaat uit zowel een geclusterde woonvorm met 30 appartementen voor mensen met een psychogeriatrische beperking, oftewel kleinschalig wonen, als 16 driekamerappartementen voor mensen, waarvan bijvoorbeeld de partner een intensieve zorgvraag heeft. Dit is het zogeheten Wonen met een Plus. Belangrijke randvoorwaarden voor de architectuur zijn healing environment (het uitnutten van de plek), de menselijke schaal en de korrelgrootte van het gebouw in de dorpse context.
opdrachtgever
Vierstroom en GroenWest
omvang
46 appartementen
architect
Coen Koenders
BIM-Modelleur
Marien Riezebos
conceptontwikkeling
Anneke Nijhoff Stephan van de Plas
project
conceptontwikkeling
Artists impression
Stedenbouwkundig plan UO
Zuidoostgevel
Zuidwestgevel
Plattegrond begane grond
Plattegrond eerste etage
Dwarsdoorsnede
Hoek situatie gedraaid
 

Loading...