Beschermd Wonen & ontmoeten in woongebouw Juliana

Na de nieuwbouwprojecten Eikenhorst en de Kloostertuin in Groesbeek krijgt de door ZZG zorggroep in samenwerking met FAME Planontwikkeling succesvol ontwikkelde woonvorm een vervolg in Nijmegen. In opdracht van Wooncorporatie Talis en in samenwerking met KlokBouwOntwikkeling zal op de locatie van het voormalige verpleeghuis Margriet een woongebouw worden gerealiseerd voor 32 bewoners met dementie en met een somatische zorgbehoefte. 
Herontwikkeling voormalige verpleeghuislocatie
Het project maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van het voormalige terrein van verpleeghuis Margriet in Nijmegen. Behalve het woongebouw voor Talis/ZZG zullen hier nog 134 woningen worden gerealiseerd voor verschillende doelgroepen. Uiteraard zijn alle te realiseren gebouwen in onderlinge samenhang ontworpen; het ontwerp is ingebed in het vastgestelde stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan. Het gebouw van Talis/ZZG ligt aan de nieuw te vormen parkrand en vormt stedenbouwkundig met haar zuidgevel het decor voor het park.
Ontworpen van binnen naar buiten
Er is van binnen naar buiten ontworpen, dus eerst is in het structuurontwerp het concept van Talis/ZZG vertaald naar de context met randvoorwaarden uit het bestemmingplan. De woningen liggen aan weerszijden van een gemeenschappelijk gebied met alle slaap- en woonkamers aan de buitenkant. De positie van de buurtkamers is zodanig gekozen dat deze met een groot balkon direct aan het park ligt, met optimaal uitzicht. Het trappenhuis met lift en hoofdentree liggen aan de kop van het gebouw aan de Dr. Claas van Noorduynstraat.
Eigentijdse aansluiting op neorenaissance woonwijk
Met de architectuur van de gevels wordt, conform de beeldkwaliteitscriteria, op een eigentijdse manier aansluiting gezocht op de voornamelijk neorenaissance stijl van de gebouwen in Nijmegen-Oost van rond 1900. Dit zit hem in de verhouding van de ramen (staande raampartijen), decoratieve elementen in het metselwerk, gebruik van gebouwplint in de gevel en de opdeling van de gevels als geheel. Met de raampartijen is rekening gehouden met lage borstweringen van 50 cm conform het programma van eisen van ZZG en een optimale daglichttoetreding in de gemeenschappelijke ruimtes.
Buitenruimte belangrijk onderdeel ontwerp
Het gebouw krijgt een voor-, zij- en achtertuin (vanaf de straat gezien). De voortuin is formeel en wordt afgeschermd door een hek, de zij- en achtertuin zijn informeel en worden afgescheiden van het park door middel van een lage, brede heg: breed genoeg om er niet over of doorheen te komen en laag genoeg om er overheen te kijken. Dit vormt een fraaie afscheiding naar het park.

Duurzaamheid
Als randvoorwaarde heeft wooncorporatie Talis een 'exit-scenario' opgesteld dat voorziet in een ombouw naar reguliere 3-kamer appartementen in het geval ZZG zorggroep het pand zou gaan verlaten. Het ontwerp is zodanig opgezet dat deze mogelijkheden voor de toekomst zijn gewaarborgd.

Fotoreportage >
Situatie
Pleintje, thema theater
Pleintje, thema café
Pleintje, thema 44
Pleintje, thema welness
opdrachtgever
ZZG zorggroep
omvang
32 appartementen Beschermd Wonen
planontwikkeling
Ton ten Brinke & Stephan van de Plas
bouwmanagement
Jan Klijn
architect
Coen Koenders

Loading...