Nieuw Varne, fijn woonkarakter

Heiloo is een gemeente met een bovengemiddelde vergrijzing. Met name dit deel van Heiloo heeft een relatief hoog percentage senioren. Voor MagentaZorg realiseert Kennemer Wonen 38 appartementen in deze wijk. 
Impressie waterzijde
Impressie voorgevel
Impressie binnentuin
Doorsnede
Varne Buiten 
Op basis van haar visie en expertise is FAME door Kennemer Wonen gevraagd het ontwerp te maken voor 31 woningen Kleinschalig Beschermd Wonen en 6 woningen volgens het concept Wonen met een Plus! Kennemer Wonen werkt hier in nauw samen met MagentaZorg als huurder en partij die de 24-uurs zorg gaat leveren aan de bewoners.  De door FAME succesvol ontwikkelde woonvorm voor bewoners met dementie past goed in de toekomstvisie van Magenta Zorg. FAME Planontwikkeling heeft in de aanloop beide partijen ondersteund in het tot stand laten komen van de samenwerking. Het appartementengebouw komt vooraan in de eerste fase van het plan Varne Buiten van Bouwfonds en zal een centrale functie krijgen in zowel de nieuwbouw wijk als de bestaande omliggende wijken.

Vooral Wonen
Aansluitend op de visie dat de klanten van MagentaZorg zo gewoon mogelijk wonen, wordt in de opzet en architectuur van het gebouw de nadruk gelegd op het woonkarakter: het moet vooral géén instelling zijn. Hier gedijt de klantgroep wel bij. Bewoners krijgen een eigen volwaardig tweekamerappartement die uitkijkt op de omgeving, waarbij alle appartementen zijn georganiseerd rond een binnenhof. Ieder appartement komt uit op een ‘binnen-brinkje’ waarin centraal een buurtkamer is gelegen voor het ontmoeten en indien gewenst samen eten. De buurtkamers hebben een groot terras of balkon aan de binnentuin. 

Wijkservicepunt
Volgens de visie van de gemeente Heiloo wordt het dorp voorzien van een dekkend patroon van vijf verzorgingscirkels. Een van deze cirkels omvat Varne Buiten en de aangrenzende wijken met als kern een wijkservicepunt in het gebouw dat Kennemer Wonen in samenwerking met  MagentaZorg ontwikkelt. MagentaZorg heeft de handschoen opgepakt hier in samenwerken met de gemeente invulling aan te geven. Vanuit dit punt wil MagentaZorg thuiszorg gaan verlenen in de wijk. Het wordt een laagdrempelige voorziening die in diverse activiteiten zal voorzien. Een groot terras zal de activiteiten van het wijkservicepunt bevorderen en een binding met de wijkbewoners stimuleren.

Rondom een hofje
Het ontwerp heeft een U-vormige footprint zodat er een beschutte binnentuin ontstaat. Vanaf de entree van het gebouw is al een doorkijkje naar deze tuin. Deze zal worden ingericht als beleeftuin waar de bewoners op een veilige manier buiten kunnen zijn en de seizoenen kunnen beleven. Het hofje zorgt er ook voor dat er ruim daglicht naar binnen valt. Ook worden er informele ontmoetingsplekken in het gebouw gemaakt, zoals bij de entree en aan het water waar men de reuring van de omgeving kan beleven.

Vriendelijk
Het gebouw heeft een alzijdige eigentijdse architectuur. Er is sprake van een duidelijk eigen identiteit waarbij de individuele woning duidelijk herkenbaar is in de gevel. De gekozen baksteenarchitectuur en kapvorm verwijzen naar de Noord-Hollandse architectuur van de jaren 30 en samen met de wijze van detaillering draagt dit zorg voor een vriendelijke uitstraling. 
opdrachtgever
Kennemer Wonen
omvang
32 appartementen, 1 wijkservicepunt, 6 zelfstandige huurwoningen
planontwikkeling
Arno Hoogeveen
bouwmanagement
Jan Klijn
architect
Coen Koenders
BIM-Modelleur
Marien Riezebos
 

Loading...