St Pancras Molenhoeve

Nadat FAME in Heiloo (Nieuw Varne) het concept Beschermd Wonen heeft ontwikkeld in samenwerking met woningcorporatie KennemerWonen voor bewoners van MagentaZorg, heeft MagentaZorg aan FAME gevraagd dit concept ook voor haar eigen portefeuille te ontwikkelen op de locatie van de huidige Molenhoeve te St. Pancras (gemeente Langedijk, Noord-Holland).
In totaal worden er 41 woningen gerealiseerd, FAME verzorgt met een geïntegreerd team in nauwe samenwerking met MagentaZorg het ontwikkelmanagement, het projectmanagement en de architectuur van het gebouw. De woningen worden ontwikkeld binnen de parameters van sociale woningbouw en zijn te verhuren op basis van het contractueel scheiden van wonen en zorg. De beoogde doelgroep bestaat uit mensen met een intensieve ondersteuningsvraag.
Beschermd wonen in je eigen huis
Bewoners krijgen een zelfstandige woning met woonkamer, slaapkamer en badkamer. Het appartement heeft een directe relatie met een gezamenlijke sociale leefruimte met ontmoetingsplekken en een buurtkamer. Bewoners kunnen hier beschermd wonen en hun eigen manier van leven behouden. Er is professionele ondersteuning in een veilige en sociale omgeving, met de mogelijkheid tot ontmoeten, maar ook om zich terug te trekken in de privacy van de eigen woning.
opdrachtgever
MagentaZorg
project
41 woningen Beschermd Wonen
planontwikkeling
Arno Hoogeveen
projectmanagement
Berné Vulkers
architect
Coen Koenders
BIM-Modelleur
Marien Riezebos
beoogde oplevering
medio 2017
vergrootglas 1

Groeimarkt in transitie

De omvang van de vraag naar wonen met zorg gaat verdubbelen als gevolg van de demografische ontwikkeling die op ons af komt. Nieuwe toetreders doen hun intrede in de markt. Tegelijkertijd krijgen mensen met een intensieve zorgvraag sinds de invoering van de Wet langdurige zorg per 1 januari 2015 de keuzevrijheid de indicatie op een manier te verzilveren die bij de persoonlijke situatie past. Hiermee transformeert deze naar binnen gekeerde sector zich in een hoog tempo naar een volle concurrentiemarkt.
‘Zorgvastgoed’ is een onzinbegrip geworden. Het verhult in ieder geval de uitdaging waar organisaties écht voor staan. Het gaat om vastgoed waar mensen wonen, en waar zorgorganisaties verantwoordelijk voor zijn. Nu, maar ook in de toekomst. Daarom spreken we liever van ‘woonconcepten voor mensen met een ondersteuningsvraag’. Dat heeft consequenties voor het beheermodel bij bovengenoemde partijen.
Van object naar asset
In de tijd dat we het nog over zorgvastgoed hadden, was een verpleeg- of verzorgingshuis op zijn minst een risicoloos bedrijfsmiddel voor zorgorganisaties en een lucratieve belegging voor beleggers en corporaties. De overheid betaalde hoge vergoedingen voor huisvesting en de inkomsten waren gegarandeerd. Het beheermodel was om die reden ‘objectgericht’ en statisch. In de huidige markt is de huisvesting een bedrijfsmiddel dat waarde toevoegt en onderdeel is van het keuzeproces van klanten. Er is sprake van toenemende concurrentie, keuzevrijheid bij klanten, een snelle afbouw van overheidsgaranties en huurprijzen die steeds meer vergelijkbaar zijn met reguliere huurniveaus voor woningen. Het beheermodel wordt dynamisch.

De aanpak van FAME 
In de aanpak van FAME wordt een totaaloverzicht gegenereerd van alle locaties van de zorgorganisatie. Belangrijke sturingsinformatie op gebied van woonkwaliteit, situering en ook financieel gebied wordt snel en eenvoudig toegankelijk gemaakt. De locaties worden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van benchmarkgegevens beoordeeld. Diverse indicatoren uit de monitor worden jaarlijks ge-update waarmee een belangrijke bijdrage aan het risicomanagement van de organisatie wordt geleverd. Naar behoefte kan de informatie worden verrijkt met marktanalyses en bewonersonderzoeken en kan worden uitgebreid met een advies over de transformatiebehoefte per locatie.
 
 
 

Loading...