Antoniushove Lichtenvoorde

HevoFame ontwikkelt in samenwerking met zorgorganisatie Careaz een nieuw woonconcept voor mensen met een intensieve zorgvraag in het centrum van Lichtenvoorde. Met deze transformatie wil Careaz haar visie op comfortabel wonen met zorg verder concretiseren en betekenis geven aan de veranderingen in (toekomstige) klantwensen, nieuwe vormen van zorgfinanciering en veranderingen in wet- en regelgeving. 

Careaz heeft besloten bij nieuwbouw niet alleen uit te gaan van huidige financieringsvormen, maar ook vast rekening te houden met nieuwe toekomstige (nog niet-bestaande) vormen van zorgfinanciering, waarbij een contractuele scheiding van wonen en zorg mogelijk is. De wooneenheden kunnen (in de toekomst) ook verhuurd worden aan verschillende klantgroepen met een zorgvraag, waarbij een contractuele koppeling is gemaakt tussen de huur- en de zorgovereenkomst.

Stedenbouwkundig ontwerp
Het stedenbouwkundig concept bestaat uit twee hoofdelementen, te weten een aangesloten afwisselende straatwand en de erachter gelegen Parkvilla. De straatwand loopt vanaf de kerk aan de Rapenburgsestraat tot aan het woongebouw De Klinke aan de Varsseveldseweg. Deze straatwand wordt opgebouwd uit een karakteristieke Meisjesschool, een statige Dorpse Villa, en daartussen verscheidene Dorpse Pandjes.
 
De Meisjesschool refereert naar het oorspronkelijke klooster St. Joseph, dat vanaf 1912 als meisjesschool fungeerde. De Meisjesschool benadert met drie lagen en een kap dezelfde maatverhoudingen als het historische gebouw. Net als op historische foto’s zichtbaar is, ligt de nieuwe Meisjesschool iets vooruitgeschoven ten opzichte van de kerk. Aan weerszijde van de Meisjesschool zijn smalle stegen gelegen, die fungeren als doorsteken voor langzaam verkeer. De wandelsteeg geeft toegang tot het achtergelegen park.

Tegenover het historische gemeentehuis ligt de Dorpse Villa. Deze villa refereert naar de historische villa Van Basten Batenburg die op dezelfde locatie gestaan heeft. Deze vormt het vierlaags hoekaccent van de Rapenburgsestraat en de Varsseveldseweg.

Hier bevindt zich de hoofdentree naar het overdekte buurtplein. Het buurtplein verbindt de Dorpse Villa met de Dorpse Pandjes én de Parkvilla, die centraal in het park gelegen is. Het buurtplein vormt de centrale ontmoetingsplek voor de bewoners van Careaz, de inwoners van Lichtenvoorde en in de buurt gelegen kerkdorpen.

De drielaagse Dorpse Pandjes aan de Rapenburgsestraat volgen de verticaal gelede individuele architectuur, die zich door de jaren heen gevormd heeft. De Dorpse Pandjes aan de Varsseveldseweg lopen parallel aan de weg en vormen zich meer naar de architectuur van het naastgelegen woongebouw De Klinke, en zijn daarmee horizontaler vormgegeven.
 
De Parkvilla vormt de nieuwe spil van het nieuw in te richten park. Het bestaat uit drie lagen met een kap als beëindiging van het volume. Rondom de Parkvilla  is de gezamenlijke tuin van de bewoners en het openbare park gelegen. Vanaf de Varsseveldseweg loopt er een meanderend wandelpad naar de parkeerplaatsen achter de kerk of via de wandelsteeg naar de Rapenburgsestraat. 

Architectuur: plattegronden en functionaliteit
De nieuwbouw bestaat uit totaal 104 appartementen. Deze zijn verdeeld over de Dorpse Villa (11), de Parkvilla (24), de Dorpse pandjes aan de Rapenburgestraat (16) en de Varsseveldseweg (22) en de Meisjesschool (31).
Centraal in het hoofdgebouw ligt het gezamenlijke overdekte ‘buurtplein’ waar mensen, verdeeld over drie verdiepingen, een zinvolle tijdbesteding kunnen hebben. Er zal ruimte zijn voor frontcooking, winkeltjes, een bibliotheek, wellness, themaruimten met mogelijkheden voor sociale activiteiten en diverse dagbestedingen.
Aan het buurtplein zijn de kleinschalige clusters van de Dorpse Villa en Parkvilla en de Dorpse Pandjes gelegen met per verdieping een tweetal grote buurtkamers met bijbehorende buitenterrassen. Vanaf het buurtplein is er zicht op het aangelegen park en kerk en kan men de beschermde tuin betreden.

De Dorpse Villa en Parkvilla worden op de derde verdieping met elkaar verbonden door de tussengelegen buurtkamer. Deze krijgt een fraai dakterras dat fraai uitzicht geeft op de kerk. Tussen het hoofdgebouw en de kerk is de Meisjesschool gelegen. De Meisjesschool heeft zijn eigen hoofdentree die toegang biedt tot de gezamenlijke ontmoetingsruimte. Er is hier bewust gekozen de gezamenlijke ontmoetingsruimte en de buurtkamer aan de uiteinden van het wooncluster te leggen. Zo stimuleert het gebouw het best de kans op toevallige ontmoetingen. Aan de zijde van de kerk ligt de gezamenlijke buurtkamer met ruim terras dat zicht biedt op de eigen tuin en de kerk. Vanwege logistieke efficiency worden er op de eerste en tweede verdiepingen glasachtige luchtbruggen gerealiseerd zodat beide gebouwen op een subtiele wijze verbonden zijn.

Architectuur: gevels
De karakters van de verschillende gebouwen worden extra benadrukt door het toepassen van verschillende kleuren metselwerk. Door toch eenheid in het project te bewerkstelligen zijn de bakstenen wel familie van elkaar. 
De eerste drie bouwlagen van de Meisjesschool worden opgetrokken in een warme ambachtelijke roodbruine baksteen met verfijnde metselwerkverbanden, in combinatie met witte kozijnen. De vierde bouwlaag wordt voorzien van een steile zinken kap, geheel in de sfeer van de historische voorganger.
De Dorpse Villa wordt voorzien van een betonnen plint met een genuanceerde elegante grijsbruine baksteen met betonnen spekbanden. De kap heeft een strakke witte dakgoot met daarboven een neutrale donkergrijze dakpan en dakkapellen. De entree tegenover het gemeentehuis heeft een dubbelhoge transparante pui, omrand met een betonnen kader.

De Parkvilla is voorzien van een chique materialisatie en kleurstelling. Zo zijn de gevels opgetrokken in lichtgele/witte baksteen met strak moderne zwarte accenten in de gevel. De kozijnen zijn donkergrijs, evenals de kap en dakkapellen.
De Dorpse pandjes aan de Rapenburgsestraat hebben elk hun eigen baksteen, die subtiel in kleurstelling en uitstraling van elkaar verschillen. De dakranden zijn verschillend, waarbij bij een van de pandjes net als bij de Meisjesschool zink is toegepast. De kleurstelling van de kozijnen past zich aan het metselwerk aan en versterkt het individuele karakter van de pandjes. De Dorpse Pandjes aan de Varsseveldseweg sluiten meer aan op het gebouw De Klinke. Ze zijn met hun rode baksteen wat ingetogener qua vormgeving en materialisatie. De accenten worden gevormd door kaders van metselwerk rondom sommige kozijnpartijen.

Energie
Voor de Antoniushove is BENG ('Bijna Energieneutrale Gebouwen') het ambitieniveau dat wordt nagestreefd. Voor het nastreven van de gewenste duurzaamheidsambitie zijn de volgende aspecten voor het nieuwe Antoniushove belangrijk: langdurig inzetbaar, onderhoudsarm, milieuvriendelijk en kostenbewust (TCO-gedachte). Careaz heeft daarnaast een intentieovereenkomst gesloten met EnergieK Oost Gelre B.V. om te onderzoeken of er gebruik kan worden gemaakt van restwarmte van bedrijven uit de omgeving. Aandachtspunt is de terugverdientijd.

planontwikkeling
Arno Hoogeveen en Henk Vonk
projectmanagement
Berné Vulkers
Stedenbouwkundige visie en architectuur
Bob Hebben
BIM-Modelleur
Marien Riezebos en Joris Driessen
 

Loading...