Beschermd Wonen Van Lenthof

Om invulling te geven aan deze transities op het gebied van wonen en zorg is zorgorganisatie Savant Zorg in samenwerking met Ban Bouw gestart met de ontwikkeling van 31 beschermde woningen ‘Van Lenthof’ te Nuenen. Het plan wordt ontwikkeld volgens het concept Beschermd Wonen, als alternatief voor het traditionele verpleeghuis.
Samenwerking
In opdracht van Savant Zorg uit Helmond verzorgt FAME de architectuur en het management van het plan. De ontwikkeling vindt plaats vanuit een geïntegreerd team in nauwe samenwerking met Savant Zorg, de gemeente Nuenen en Ban Bouw als ontwikkelende aannemer.  
Programma van eisen Beschermd Wonen
Savant Zorg stelde vanuit haar visie ‘Van verblijf naar Wonen’ een aantal ruimtelijk functionele eisen waaraan het woonconcept Beschermd Wonen moest voldoen. Deze kenmerken vormen de basis voor het programma van eisen bij nieuwbouw van een beschermde woonvorm op de locatie Van Lenthof. Zo beschikt iedere bewoner over een eigen tweekamer appartement van ruim 47 m2. Deze appartementen liggen niet aan een gang, maar aan binnenruimten met buurtkamers voor gezamenlijke activiteiten die allemaal zijn vormgegeven als leefruimte met verschillende sferen. Er wordt dus duidelijk onderscheid gemaakt in wonen en sociale leefomgeving. 
Bewoners kunnen hier beschermd wonen en hun eigen manier van leven behouden. Er is professionele ondersteuning in een veilige en sociale omgeving, met de mogelijkheid tot ontmoeten, maar ook om zich terug te trekken in de privacy van de eigen woning.
Architectuur
FAME is erin geslaagd de architectuur van het gebouw aan te laten sluiten op de schaal van de omgeving. Deze wordt bepaald door de omliggende bebouwing en het karakter van het dorp Nuenen, zoals onder andere beschreven in het bestemmingsplan. Het plan krijgt door de twee bouwlagen met een kap aansluiting met de architectuur van rond 1900 en draagt bij aan een positieve woonbeleving van de bewoners; het krijgt het karakter van een woongebouw op dorpse schaal, waarbij onderscheid wordt gemaakt in wonen en sociale leefomgeving. 
De Brink
Het gebouw bestaat uit vier clusters van 8 appartementen met buurtkamers aan een centrale brink. Deze brink is voorzien van verschillende ontmoetingsplekken die kunnen worden ingericht in verschillende sferen en daarmee verschillende prikkels bieden aan de bewoners. Ieder appartement heeft een voordeur aan de centrale brink. Op de verdieping krijgen de buurtkamers een groot balkon met zicht op de tuin.
 
Impressie Beschermd Wonen Kerkstraat
structuurontwerp
Impressie vogelvlucht vanuit noordwest
Impressie vogelvlucht vanuit zuidoost
Impressie vanuit binnentuin
opdrachtgever
Savant Zorg
project
32 appartementen Beschermd Wonen
beoogde oplevering
eind 2016
planontwikkeling
Savant Zorg - Ban Bouw
architect
Coen Koenders
projectmanagement
Berné Vulkers
 

Loading...