De dialoog aan kunnen gaan.
Na het realiseren van een aantal nieuwe beschermde woonvormen in Nijmegen, is op verzoek van gebiedsdirecteur Annelies de Jong van ZZG een incompanytraining ontwikkeld. Samen met de afdeling opleidingen van ZZG mocht ik daar een bijdrage aan leveren. De belangrijkste onderdelen van deze training gaan over de verandering die nodig is om van oude zorg- en financieringssystemen en het denken en handelen vanuit het medisch model naar de eigen, individuele leefwijze van de bewoner te komen. Dit betekent niet alleen een volledige omslag voor zorgmedewerkers, maar ook voor bewoners zelf en hun vrienden en familie. Dit komt terug in de uitwerking:

- van verblijf naar wonen;
- van opname naar verhuizen;
- geen afdeling, maar woonetage;
- geen plaatsen en bedden, maar appartementen;
- van groepswonen naar samenleven.
De nieuwe, beschermde woonvormen en het op maat aanbieden van een integraal pakket van wonen, zorg en dienstverlening zijn erop gericht zoveel mogelijk de eigen regie en verantwoordelijkheid en de manier van leven die men gewend was, te behouden. De ondersteuning en zorg van de professionele medewerkers van ZZG zijn niet meer gericht op het overnemen, maar vooral op het behouden van wat er nog is en samen met de bewoner en het eigen netwerk onderzoeken waar ondersteuning gewenst en nodig is. Kernvragen hierbij zijn: wat vindt u belangrijk? Wat heeft u hiervoor nodig? Hoe kunnen we dit met elkaar regelen? Wat stemmen we hier over af? Het persoonlijk gesprek tussen de professional, de (toekomstige) bewoner en het eigen netwerk van deze bewoner is hiermee de belangrijkste basis om de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

Deze vier vragen zijn verbeeld in een cyclisch proces, omdat in de verschillende fasen van dementie ook de uitkomst van de vragen zal veranderen. In deze verbeelding is er bewust voor gekozen om het eigen netwerk in de binnenste ring en daardoor het dichtst bij de bewoner te plaatsen. De tweede ring biedt zowel het eigen netwerk als de bewoners een veilige schil. Als derde schil is de maatschappelijke context toegevoegd die ook invloed heeft. Hoe ga je dan met elkaar de dialoog aan? 

Binnen ZZG is er voor gekozen om bij deze trainingen niet alleen de medewerkers uit te nodigen, maar zoveel mogelijk samen met bewoners en hun verwanten het gesprek aan te gaan. Dit heeft geresulteerd in mooie en zinvolle bijeenkomsten en gesprekken, meer begrip en inzicht over en weer en een aantal bijzondere uitkomsten die zeker een waardevolle bijdrage zullen leveren aan het beschermd en plezierig wonen van de bewoners.
Anneke Nijhoff
conceptontwikkelaar wonen & service FAME Groep
Gepubliceerd in:
FAME Magazine 2016
 

Loading...