Nieuwbouw beschermde woonvorm op Wieringen

Woonzorggroep Samen wil met de herontwikkeling van Noorderlicht in Hippolytushoef de omslag maken van ‘verblijf in een zorggebouw naar wonen op een manier die past’. Aanleiding hiervoor is het naderende einde van de conceptuele, financiële en technische levensduur van het huidige gebouw Noorderlicht. De bestaande bebouwing wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw.
Samen beoogt hiermee een nieuwe woonvorm van 64 wooneenheden te ontwikkelen die past bij de behoefte(n) van (toekomstige) bewoners en van waarde is voor de kern van Wieringen. Dit ontwikkelproces is gestart met een visietraject, waarin bij een brede afvaardiging van mensen binnen en buiten de organisatie input is opgehaald. Parallel aan de ontwikkeling heeft FAME tezamen met Samen het strategisch vastgoedplan voor de komende jaren uitgewerkt.
Een aantal principes ligt ten grondslag aan de nieuwbouw Kern Hippolytushoef: 
  • de omslag van een aanbodgerichte naar vraaggestuurde aanpak;
  • de omslag van 'zorgen voor' naar 'zorgen met' oftewel bewoners en hun naasten in samenwerking met medewerkers;
  • mensgericht, maatschappelijk ingebed en economisch (vol)houdbaar.

De beoogde klantgroep voor de nieuwbouw bestaat uit kwetsbare mensen met een intensieve zorg- en ondersteuningsvraag (met 24-uurs aanwezige zorg). Door demografische ontwikkelingen neemt deze doelgroep de komende jaren sterk toe.
Er is bewust gekozen voor een plan met twee woongebouwen van ieder 32 appartementen Beschermd Wonen. Dit geeft de mogelijkheid op deze locatie ieder gebouw kleinschalig te houden en een eigen karakter te geven. Zo is het gebouw Parklaan aan de gelijknamige straat straatgericht en staat het gebouw Parkhof in de tuin. Een belangrijk principe in het gebouwontwerp is het ontmoeten voor bewoners, familie en mensen uit het dorp. Dit heeft vorm gekregen door bij binnenkomst een buurtplein te maken op de begane grond. Dit kan ook ingezet worden voor bijzondere gelegenheden. Hieraan liggen de gemeenschappelijke ruimten. 
Uitgangspunt bij het ontwerp was met een eigentijdse dorpse architectuur aan te sluiten op de schaal van het dorp Hippolytushoef. Dit wordt gerealiseerd door de beukmaat van de appartementen (de woningbreedte) te nemen als korrelgrootte van de gevelcompositie. Daarnaast waarborgt een aantal maatregelen deze korrel in het beeld: kleinere en grotere gevelsprongen, de afwisseling van roodbruin met wit gekeimd metselwerk en het toepassen van gevelplanken op de verdieping, waar de gevel iets terug ligt, allemaal elementen die in het dorp terug te vinden zijn. Er zijn in het gebouw aan de Parklaan op een aantal kenmerkende plekken kappen ontworpen. De meest in het oog springend daarvan is de hoek Slingerweg-Parklaan. Dit is een referentie naar het oorspronkelijke rusthuis Noorderlicht uit de jaren 30 van de 20e eeuw dat op deze hoek stond, eveneens met beeldbepalende kap met de nok dwars op de Slingerweg.
 
Programma
64 appartementen Beschermd Wonen
Opdrachtgever
Woonzorggroep Samen
Oplevering
eind 2021
Uitvoering
De Geus Bouw
Conceptontwikkeling
Anneke Nijhoff
Planontwikkeling
Arno Hoogeveen
Stedenbouw en architectuur
Coen Koenders
Projectmanagement
Dick Sonneveld
BIM-Modelleur
Henri Bessembinder
 

Loading...