‘Samen thuis’ en ‘onderweg naar huis’ met ZorgSpectrum

ZorgSpectrum heeft in samenwerking met FAME een nieuwe strategische visie ontwikkeld voor zowel Beschermd Wonen als voor geriatrische revalidatie- en herstelzorg. Met deze visie bepaalt ZorgSpectrum haar uitgangspunten om toekomstige ontwikkelingen richting te geven. Belangrijk in de nieuwe visie is de samenhang en verbinding met de verschillende diensten die ZorgSpectrum biedt op het gebied van wonen en zorg.
Beschermd Wonen, samen thuis
Met de visie Beschermd Wonen wordt de omslag gemaakt van het aanbieden van verpleeghuiszorg naar het ondersteunen van de eigen manier van leven, waar mogelijk samen met het eigen netwerk. Ook wanneer mensen naar een Beschermde Woonvorm verhuizen wil ZorgSpectrum samen met de bewoners en zijn of haar netwerk een thuis realiseren. Kunnen blijven wonen, leven en ontmoeten op een manier die persoonlijk bij iemand past, is daarbij het beoogde resultaat.

Geriatrische revalidatie en herstelzorg, onderweg naar huis
ZorgSpectrum wil iedereen die komt revalideren en herstellen zo snel en veilig mogelijk terug laten keren naar de thuissituatie. ZorgSpectrum wil hiervoor een doelmatige en innovatieve revalidatie- en herstelomgeving bieden met een therapeutisch klimaat. Gedurende de revalidatie houdt de revalidant zoveel mogelijk zelf de regie. Belangrijk hierin is de mensgerichte aanpak, de rol van de mantelzorger en de toenemende ambulante en poliklinische revalidatie. 
 

Loading...