FAME ontwikkelt transformatieplan voor Sint Jacob in Haarlem

In opdracht van zorgorganisatie Sint Jacob in Haarlem heeft FAME in samenwerking met de organisatie een uitgewerkt transformatieplan ontwikkeld voor het gehele werkgebied van Sint Jacob. De basis voor het uiteindelijke transformatieplan heeft een viertal strategische aspecten die door FAME zijn onderzocht en in samenhang vastgelegd:
- ontwikkeling van een toekomstgericht visiedocument;
- marktonderzoek in de vorm van een gebiedsmonitor;
- portefeuilleanalyse;
- concurrentieanalyse. 

Kenmerkend voor het marktgebied van Sint Jacob is een grote mate van differentiatie in bevolkingssamenstelling en inkomensgroepen. De basisvisie is mensen met een intensieve zorgvraag te ondersteunen in de eigen regie, hoe klein die soms ook is. Dit betekent dat Sint Jacob in haar klantbenadering aan wil sluiten op de persoonlijke leefwijze van de klant en haar netwerk. Om daaraan te kunnen voldoen moeten er op de niveaus van huisvesting, organisatie, werkwijze en (financiële) keuzemogelijkheden totaalconcepten worden ontwikkeld in nauwe aansluiting op de mogelijkheden van de organisatie. 

In de volgende fase worden locatiegericht totaalconcepten geformuleerd voor wonen, ontmoeten, welzijn, zorg en diensten in aansluiting op de specifieke klantbehoeften in de vorm van een concept- en haalbaarheidsplan per locatie. 
 

Loading...