Vlindertuin op het terrein van Vijverhof

Het woonzorgcentrum Vijverhof is de laatste jaren sterk veranderd. Van een traditioneel verzorgingshuis voor mensen met een somatische zorgvraag naar een nieuw thuis voor mensen met een vorm van dementie. Deze bewoners hebben behoefte aan 24-uurs zorg en veiligheid in een beschermde omgeving. Vier van de tien groepen wonen nu in een verouderd gedeelte van het gebouw dat steeds minder voldoet aan de complexe zorgvraag. Bewoners hebben behoefte aan een volwaardig eigen appartement en daarom is besloten tot een nieuwbouw voor vier woongroepen, bestaande uit 32 bewoners.
Beeld: OpZoom architecten
Werken vanuit een masterplan
Het is van groot belang om uitbreidingen en aanpassingen van het woonzorgcentrum Vijverhof te ontwikkelen in een toekomstvisie voor het geheel. FAME Planontwikkeling heeft samen met ZZG zorggroep een realistisch en exploitabel toekomst-scenario ontwikkeld. De nieuwbouw van de Vlindertuin is een eerste stap in de uitvoering van dit masterplan.
 
FAME heeft namens ZZG gezorgd voor een helder en functioneel programma van eisen waarmee een haalbare business case werd gerealiseerd. Gedurende het ontwerp en bouwproces blijft FAME het op de goede manier uitwerken van het PvE begeleiden, waarbij ook de uitwerking van de inrichting wordt afgestemd.
 
Zoveel mogelijk leven zoals ze gewend zijn
Vlindertuin wordt een prachtig nieuw thuis voor 32 bewoners die nu nog in het oude gedeelte van het zorgcentrum wonen. De visie van ZZG zorggroep is dat bewoners van Beschermd Wonen zoveel mogelijk het leven kunnen voortzetten zoals ze gewend zijn. In een vertrouwde en veilige omgeving met professionele zorg in de buurt. Deze visie is verwerkt in het ontwerp van de Vlindertuin. Bewoners hebben de privacy van hun eigen appartement en kunnen samen zijn in de gemeenschappelijke ruimtes zoals de buurtkamer en de ontmoetingspleintjes.
Naam Vlindertuin
Aan bewoners, familie medewerkers en andere betrokkenen is gevraagd een passende naam te bedenken voor deze nieuwbouw. Uit de vele suggesties is de keus gevallen op de naam Vlindertuin.
De naam sluit mooi aan bij de groene natuurlijke omgeving waarin het gebouw staat. De vlinder legt ook de associatie met een thuis waar het prettig voelen van de toekomstige bewoners. Ook in het gebouw zelf komt de vlinder terug, want in de gevel is een vorm van een vlinder verwerkt. De verschillende clusters zullen ook worden aangeduid met een vlindersoort.
Samenwerking ZZG zorggroep met KlokBouwOntwikkeling
Om uitvoering te geven aan de ambitieuze uitbreidingsplannen heeft ZZG zorggroep in KlokBouwOntwikkeling een partner gevonden waarmee ze inmiddels op een aantal locaties Beschermd Wonen complexen realiseert. Naast de Vlindertuin wordt momenteel samengewerkt aan nieuwbouwprojecten in Malvert, Mook, Wijchen en Nijmegen.
Beeld: OpZoom architecten
opdrachtgever
ZZG zorggroep
architect
OpZoom Architecten
ontwikkeling en realisatie
KlokBouwOntwikkeling
planontwikkeling
Ton ten Brinke
bouwbegeleiding
Jan Klijn
beoogde oplevering
april 2016
 

Loading...