Wijchen - Meerstaete

De succesvolle samenwerking van FAME Planontwikkeling met ZZG zorggroep heeft gerealiseerd in een nieuwe beschermde woonvorm in het centrum van Wijchen. Er zijn appartementen voor 27 bewoners met dementie, alsmede 2 kortdurende opvangplaatsen. Het gebouw december 2016 opgeleverd door de KlokGroep.
Ontwikkelprogramma
Het plan is ontwikkeldvanuit de visie dat kwetsbare ouderen en hun partner en familie onderdeel uit blijven maken van de gemeenschap, betrokken blijven bij de activiteiten die in het dorp plaatsvinden en in staat worden gesteld andere dorpsgenoten te blijven ontmoeten. Daarom is specifiek voor Wijchen gezocht naar een locatie in of nabij het centrum en is deze plek in het hart van Wijchen ideaal: vanuit het woongebouw loopt men zo het centrum in. Het plan is volledig voorbereid op het scheiden van wonen en zorg en is ontwikkeld voor wonen met intensieve zorg in het middeldure huursegment.
Historisch centrum
Het plan maakt onderdeel uit van Wijchen Oostflank, een inbreiding in het historische centrum van Wijchen. Het stedenbouwkundig ontwerp voorziet in laagbouw, appartementen in de sociale en vrije sector en in het project Beschermd Wonen van ZZG. Dit laatste ligt in een zone met bijzondere gebouwen, zoals de Roomskatholieke Kerk Sint Antonius Abt met het parochiehuis en de historische boerderij, waarin een notariskantoor is gevestigd. In het ontwerp wordt hierop aangesloten met een bijzonder hofgebouw met een mansarde kap. Het stedenbouwkundig plan en de beeldkwaliteitseisen gaan uit van een architectuur die dicht bij het historisch karakter van het centrum ligt.
planontwikkeling
Ton ten Brinke
architect
Coen Koenders
BIM-Modelleur
Lars Jonkman
projectleider
Jan Klijn
initiatief en opdrachtgever planontwikkeling
ZZG zorggroep
bouwontwikkeling
KlokGroep
omvang
27 wooneenheden Beschermd Wonen
 

Loading...