Van Verblijf naar Wonen


De visie waarmee FAME betrokken is bij de transitie van de sector verzorging en verpleging heet 'Van verblijf naar Wonen'. Met deze fundamentele basis ontwikkelt FAME  in samenwerking met zorgorganisaties totaalconcepten op het gebied van huisvesting, financieringsarrangementen, organisatie en werkwijze. De visie heeft baanbrekende nieuwe concepten opgeleverd als alternatief voor het traditionele verpleeghuis, geriatrische revalidatie- en verzorgingshuis.
 

Klantvraag leidt tot nieuwe concepten
Mensen kiezen voor kwaliteit van leven. Dan staat niet de leeftijd of de aandoening centraal, maar het behouden van de eigen manier van leven. Mensen stellen andere eisen aan het wonen en aan de inhoud en wijze waarop wonen, welzijn, ontmoeten, tijdsbesteding, diensten en zorg zijn georganiseerd. Dat vraagt nieuwe concepten: 

Wonen met een Plus
Beschermd Wonen. 
Geriatrische Revalidatie

 
Scheiden wonen en zorg
Bij extramuralisering en transitie van de langdurige zorg is het scheiden van wonen en zorg één van de belangrijkste stappen. Zeker als het gaat om de huisvesting. Koppelen van huur en zorg maakt concepten met intensieve zorg mogelijk.

Door het scheiden van wonen en zorg blijven mensen wel zelfstandig wonen, maar zal dit lang niet altijd in de eigen woning kunnen. Zelfstandige huisvesting met integrale woon- en zorgarrangementen als alternatief voor het verzorgingshuis en voor het verpleeghuis zijn daarvoor nodig.

FAME ondersteunt en begeleidt organisaties bij het ontwikkelen van een eigen visie en de vertaling daarvan in passende huisvesting voor: Wonen met een Plus, Beschermd Wonen en Geriatrische revalidatie.

 
 


Loading...