FAME Planontwikkeling pakt complexe projecten integraal aan

FAME is een multidisciplinair planontwikkelbedrijf gespecialiseerd in complexe huisvestingsprojecten. We hebben een concrete, inhoudelijke en oplossingsgerichte aanpak, waarin alle relevante aspecten van de opgave integraal worden meegenomen. >>>

Vanuit de mens bezien

FAME Magazine 2018

‘Vanuit de mens bezien’ is het thema van dit Magazine. Als je het als zorgorganisatie aandurft eerst naar de mens, zijn persoonlijke netwerk en zijn eigen manier van leven te kijken en daarna naar zijn ziekte, blijkt dat van grote invloed te zijn op woon- en leefconcepten, de manier waarop zorg wordt geboden en het welbevinden van mensen. In abstractie ondersteunen de theorieën van Machteld Huber over positieve gezondheid en Anne-Mei The over de sociale benadering van dementie dit idee. Maar de persoonlijke verhalen en drijfveren van bewoners, familie, zorgbestuurders en zorgverleners uit onze dagelijkse praktijk die wij in dit Magazine voor u bij elkaar hebben gebracht, laten stuk voor stuk zien dat nieuwe woonconcepten daadwerkelijk een groot verschil maken bij het ondersteunen van de mogelijkheden en het welbevinden van mensen.

PROJECT

Hart van Mook

In het centrum van Mook Limburg is in opdracht van ZZG zorggroep gestart met de bouw van 24 woningen Beschermd Wonen, 13 woningen Beschut Wonen, 3 levensloopbestendige patiowoningen en 5 grondgebonden eengezinswoningen. Het is een integraal plan met ruimte voor wonen met al of niet intensieve zorg en ondersteuning en regulier wonen voor starters. De concepten voor Beschermd en Beschut wonen zijn door FAME Planontwikkeling in samenwerking met ZZG ontwikkeld. De eigen regie van bewoners staat hier voorop en wonen staat centraal. Zorg en diensten worden integraal aangeboden. FAME tekende ook voor het ontwerp. De verwachte oplevering is eind 2019. Lees verder >


Antoniushove Lichtenvoorde

PROJECT

Antoniushove Lichtenvoorde

FAME ontwikkelt in samenwerking met zorgorganisatie Careaz een nieuw woonconcept voor mensen met een intensieve zorgvraag in het centrum van Lichtenvoorde. Met deze transformatie wil Careaz haar visie op comfortabel wonen met zorg verder concretiseren en betekenis geven aan de veranderingen in (toekomstige) klantwensen, nieuwe vormen van zorgfinanciering en veranderingen in wet- en regelgeving. Lees verder >

PERSBERICHT

Altijd (t)huis woningen voor 600 mensen met een intensieve zorgvraag

Zorgorganisatie Santé Partners, vermogensbeheerder Syntrus Achmea en FAME Planontwikkeling slaan handen ineen.

Op vrijdag 7 december jl. hebben zorgorganisatie Santé Partners, Syntrus Achmea Real Estate & Finance en FAME Planontwikkeling een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze drie organisaties zien dat samenwerken de nodige versnelling kan geven om nieuwe woningen voor mensen met een intensieve zorgvraag te ontwikkelen. Santé Partners heeft de ambitie om in de komende 7 jaar in 10 gemeenten in Utrecht en Gelderland voor 600 cliënten zorgwoningen te realiseren. 

Onderdeel brede overeenkomst 
De 600 woningen maken deel uit van de overeenkomst die FAME en Syntrus Achmea vorig jaar sloten. Daarin spraken zij af de komende jaren circa 3000 woningen... Lees verder >


STRATEGIE

Transformatieplan Sint Jacob in Haarlem

Kenmerkend voor het marktgebied van Sint Jacob is een grote mate van differentiatie in bevolkingssamenstelling en inkomensgroepen. De basisvisie is om mensen met een intensieve zorgvraag te ondersteunen in de eigen regie, hoe klein die soms ook is. Dit betekent dat Sint Jacob in haar klantbenadering aan wil sluiten op de persoonlijke leefwijze van de klant en haar netwerk. Om daaraan te kunnen voldoen moet er op de niveaus van huisvesting, organisatie en werkwijze en (financiële) keuzemogelijkheden totaalconcepten worden ontwikkeld in nauwe aansluiting op de mogelijkheden van de organisatie. Lees verder >

Laatste nieuwsLoading...