FAME Planontwikkeling pakt complexe projecten integraal aan

FAME is een multidisciplinair planontwikkelbedrijf gespecialiseerd in complexe huisvestingsprojecten. We hebben een concrete, inhoudelijke en oplossingsgerichte aanpak, waarin alle relevante aspecten van de opgave integraal worden meegenomen. >>>

In de media

Beschermd Wonen met een intensieve zorgvraag in een passief gebouw

In december 2019 wordt in Apeldoorn een nieuw woongebouw met 86 appartementen voor mensen met een intensieve zorgvraag opgeleverd. Met een voor Nederlandse begrippen buitengewone duurzaamheidsambitie: een gebouw dat nauwelijks energie verbruikt! Het woonconcept dat wordt gerealiseerd is ontwikkeld door zorgorganisatie KleinGeluk, Syntrus Achmea Real Estate & Finance (SAREF) als toekomstig gebouweigenaar. Lees hier meer

PROJECT

Hart van Mook

In het centrum van Mook Limburg is in opdracht van ZZG zorggroep gestart met de bouw van 24 woningen Beschermd Wonen, 13 woningen Beschut Wonen, 3 levensloopbestendige patiowoningen en 5 grondgebonden eengezinswoningen. Het is een integraal plan met ruimte voor wonen met al of niet intensieve zorg en ondersteuning en regulier wonen voor starters. De concepten voor Beschermd en Beschut wonen zijn door FAME Planontwikkeling in samenwerking met ZZG ontwikkeld. De eigen regie van bewoners staat hier voorop en wonen staat centraal. Zorg en diensten worden integraal aangeboden. FAME tekende ook voor het ontwerp. De verwachte oplevering is eind 2019. Lees verder >Antoniushove Lichtenvoorde

PROJECT

Antoniushove Lichtenvoorde

FAME ontwikkelt in samenwerking met zorgorganisatie Careaz een nieuw woonconcept voor mensen met een intensieve zorgvraag in het centrum van Lichtenvoorde. Met deze transformatie wil Careaz haar visie op comfortabel wonen met zorg verder concretiseren en betekenis geven aan de veranderingen in (toekomstige) klantwensen, nieuwe vormen van zorgfinanciering en veranderingen in wet- en regelgeving. Lees verder >

Nieuws

Foto-impressie rondleidingen Martinus te Medemblik

Op donderdag 25 april 2019 organiseerde FAME, in samenwerking met zorgorganisatie Omring, presentaties en rondleidingen bij het nieuw opgeleverde project Martinus in Medemblik. Martinus is een woonconcept Beschermd Wonen voor mensen met dementie. Ruim veertig zorgorganisaties, woningcorporaties en beleggers waren aanwezig om dit nieuwe concept, dat is ontwikkeld als alternatief voor het traditionele verpleeghuis, te bekijken. In opdracht van Omring en woningcorporatie De Woonschakel is FAME verantwoordelijk voor het concept, de ontwikkeling, het ontwerp en de realisatie.
 

STRATEGIE

Transformatieplan Sint Jacob in Haarlem

Kenmerkend voor het marktgebied van Sint Jacob is een grote mate van differentiatie in bevolkingssamenstelling en inkomensgroepen. De basisvisie is om mensen met een intensieve zorgvraag te ondersteunen in de eigen regie, hoe klein die soms ook is. Dit betekent dat Sint Jacob in haar klantbenadering aan wil sluiten op de persoonlijke leefwijze van de klant en haar netwerk. Om daaraan te kunnen voldoen moet er op de niveaus van huisvesting, organisatie en werkwijze en (financiële) keuzemogelijkheden totaalconcepten worden ontwikkeld in nauwe aansluiting op de mogelijkheden van de organisatie. Lees verder >

Laatste nieuwsLoading...