FAME Planontwikkeling pakt complexe projecten integraal aan

FAME is een multidisciplinair planontwikkelbedrijf gespecialiseerd in complexe huisvestingsprojecten. We hebben een concrete, inhoudelijke en oplossingsgerichte aanpak, waarin alle relevante aspecten van de opgave integraal worden meegenomen. >>>


Project

Nieuw Wonen en Zorg in De Broeckgouw Volendam

Woningbouwcorporaties Wooncompagnie en De Vooruitgang realiseren in samenwerking met zorgorganisatie De Zorgcirkel en de gemeente Edam-Volendam 101 appartementen Nieuw Wonen met Zorg in de Broeckgouw in Volendam. Hiermee wordt voorzien in de groeiende behoefte in Edam-Volendam aan geschikte huisvesting voor ouderen met een (forse) zorgbehoefte. FAME heeft partijen ondersteund in de visie- en planvorming, op basis van de door haar ontwikkelde concepten voor Beschermd Wonen en Wonen met een Plus. Bijzonder aan het plan is het volledig doorgevoerde scheiden van wonen en zorg, waarbij de corporaties als eigenaren van de gebouwen de woningen verhuren aan bewoners en zorgorganisatie De Zorgcirkel de zorg levert: 24-uurs zorg bij Beschermd Wonen en zorg op afspraak bij het Wonen met een Plus. Ook op het gebied van energie en duurzaamheid is het plan vooruitstrevend: vooruitlopend op de aankomende eisen voldoet het ontwerp aan BENG123 en wordt het hele complex gasloos. 
Lees verder >


ZORGVASTGOEDDAG 2018

Klantvraag 2.0

Om goed begrip te krijgen welke wensen mensen met een -intensieve- ondersteuningsvraag hebben en wat de betekenis hiervan is voor de huisvesting, is het misschien beter te beginnen bij de Klantvraag 2.0. Bij de uitkomst op die vraag hebben we het wellicht helemaal niet meer over ‘zorgvastgoed’, maar over meer differentiatie in de woningmarkt.

Aanbodgericht of vraaggestuurd
Een woonconcept voor mensen met een ondersteuningsvraag moet worden gedefinieerd binnen de contouren van een complex aan maatschappelijke ontwikkelingen. Lees verder >

CONCEPTONTWIKKELING

Wonen, winkelen, welzijn, zorg en dienstverlening Schagen


In opdracht van Hoorne Vastgoed verzorgt FAME de integrale herontwikkeling van de wijk(winkel)centra Pax in Hoofddorp en Waldervaart in Schagen. Beide wijken zijn ontwikkeld in de jaren ’70 van de vorige eeuw. De voorzieningen in het centrum van deze wijken stammen uit dezelfde periode en zijn conceptueel en technisch verouderd. De winkels zijn naar binnen gekeerd en bovendien sluit het aanbod niet volledig aan op de behoeften van bewoners. Hierdoor is er de laatste jaren sprake van een terugloop van het aantal bezoekers. Indien er niet ingegrepen wordt zal het winkelaanbod verschralen en wellicht in de toekomst verdwijnen.

De oorspronkelijke vraag die gesteld is aan FAME, is te komen tot een revitalisering van de winkels. Lees verder >

OPGELEVERD

Beschermd Wonen Van Lenthof Nuenen

FAME Planontwikkeling ontwikkelde en realiseerde in samenwerking met Savant Zorggroep het woonconcept Beschermd Wonen voor mensen met een intensieve zorgvraag in het centrum van het mooie dorp Nuenen. Bewoners wonen er op basis van scheiden van wonen en zorg in de middendure huur. Eind 2017 werd het project feestelijk opgeleverd en in gebruik genomen door 30 bewoners met dementie. Lees verder >

STRATEGIE

Transformatieplan Sint Jacob in Haarlem

Kenmerkend voor het marktgebied van Sint Jacob is een grote mate van differentiatie in bevolkingssamenstelling en inkomensgroepen. De basisvisie is om mensen met een intensieve zorgvraag te ondersteunen in de eigen regie, hoe klein die soms ook is. Dit betekent dat Sint Jacob in haar klantbenadering aan wil sluiten op de persoonlijke leefwijze van de klant en haar netwerk. Om daaraan te kunnen voldoen moet er op de niveaus van huisvesting, organisatie en werkwijze en (financiële) keuzemogelijkheden totaalconcepten worden ontwikkeld in nauwe aansluiting op de mogelijkheden van de organisatie. Lees verder >

Laatste nieuwsLoading...