FAME Planontwikkeling pakt complexe projecten integraal aan

FAME is een multidisciplinair planontwikkelbedrijf gespecialiseerd in complexe huisvestingsprojecten. We hebben een concrete, inhoudelijke en oplossingsgerichte aanpak, waarin alle relevante aspecten van de opgave integraal worden meegenomen. >>>

Vanuit de mens bezien

FAME Magazine 2018

‘Vanuit de mens bezien’ is het thema van dit Magazine. Als je het als zorgorganisatie aandurft eerst naar de mens, zijn persoonlijke netwerk en zijn eigen manier van leven te kijken en daarna naar zijn ziekte, blijkt dat van grote invloed te zijn op woon- en leefconcepten, de manier waarop zorg wordt geboden en het welbevinden van mensen. In abstractie ondersteunen de theorieën van Machteld Huber over positieve gezondheid en Anne-Mei The over de sociale benadering van dementie dit idee. Maar de persoonlijke verhalen en drijfveren van bewoners, familie, zorgbestuurders en zorgverleners uit onze dagelijkse praktijk die wij in dit Magazine voor u bij elkaar hebben gebracht, laten stuk voor stuk zien dat nieuwe woonconcepten daadwerkelijk een groot verschil maken bij het ondersteunen van de mogelijkheden en het welbevinden van mensen.

Project

Nieuw Wonen en Zorg in De Broeckgouw Volendam

Woningbouwcorporaties Wooncompagnie en De Vooruitgang realiseren in samenwerking met zorgorganisatie De Zorgcirkel en de gemeente Edam-Volendam 101 appartementen Nieuw Wonen met Zorg in de Broeckgouw in Volendam. Hiermee wordt voorzien in de groeiende behoefte in Edam-Volendam aan geschikte huisvesting voor ouderen met een (forse) zorgbehoefte. FAME heeft partijen ondersteund in de visie- en planvorming, op basis van de door haar ontwikkelde concepten voor Beschermd Wonen en Wonen met een Plus. Bijzonder aan het plan is het volledig doorgevoerde scheiden van wonen en zorg, waarbij de corporaties als eigenaren van de gebouwen de woningen verhuren aan bewoners en zorgorganisatie De Zorgcirkel de zorg levert: 24-uurs zorg bij Beschermd Wonen en zorg op afspraak bij het Wonen met een Plus. Ook op het gebied van energie en duurzaamheid is het plan vooruitstrevend: vooruitlopend op de aankomende eisen voldoet het ontwerp aan BENG123 en wordt het hele complex gasloos. 
Lees verder >


ZORGVASTGOEDDAG 2018

Klantvraag 2.0

Om goed begrip te krijgen welke wensen mensen met een -intensieve- ondersteuningsvraag hebben en wat de betekenis hiervan is voor de huisvesting, is het misschien beter te beginnen bij de Klantvraag 2.0. Bij de uitkomst op die vraag hebben we het wellicht helemaal niet meer over ‘zorgvastgoed’, maar over meer differentiatie in de woningmarkt.

Aanbodgericht of vraaggestuurd
Een woonconcept voor mensen met een ondersteuningsvraag moet worden gedefinieerd binnen de contouren van een complex aan maatschappelijke ontwikkelingen. Lees verder >


Nieuws

600 nieuwe zorgwoningen voor Almere

Almere kent de komende jaren een sterke groei van ouderen. In sommige wijken verdubbelt het aantal 70-ers zelfs. Omdat ouderen tegenwoordig langer thuis blijven wonen, ontstaat een behoefte aan woningen voor ouderen met een intensieve zorgvraag. Gemeente Almere zet zich in om ervoor te zorgen dat ouderen prettig en gezond oud kunnen worden in Almere vanuit het programma (G)oud in Almere en moedigt nieuwe initiatieven voor de combinatie van wonen en zorg aan.

Lees hier het persbericht >

(v.l.n.r. Henk Vonk (directeur FAME), Nicole Maarsen (directeur vastgoed Syntrus Achmea RE&F), Lidy Hartemink (voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Almere) en Steven Han (bestuurder Zorggroep Almere)

STRATEGIE

Transformatieplan Sint Jacob in Haarlem

Kenmerkend voor het marktgebied van Sint Jacob is een grote mate van differentiatie in bevolkingssamenstelling en inkomensgroepen. De basisvisie is om mensen met een intensieve zorgvraag te ondersteunen in de eigen regie, hoe klein die soms ook is. Dit betekent dat Sint Jacob in haar klantbenadering aan wil sluiten op de persoonlijke leefwijze van de klant en haar netwerk. Om daaraan te kunnen voldoen moet er op de niveaus van huisvesting, organisatie en werkwijze en (financiële) keuzemogelijkheden totaalconcepten worden ontwikkeld in nauwe aansluiting op de mogelijkheden van de organisatie. Lees verder >

Laatste nieuwsLoading...