FAME Planontwikkeling pakt complexe projecten integraal aan

FAME is een multidisciplinair planontwikkelbedrijf gespecialiseerd in complexe huisvestingsprojecten. We hebben een concrete, inhoudelijke en oplossingsgerichte aanpak, waarin alle relevante aspecten van de opgave integraal worden meegenomen. 

FAME-Personeel

FAME wordt HEVO – FAME

 

De FAME Groep is als merklabel voor de woonzorgmarkt overgenomen door HEVO.

 

Samen met een sterk groeiend aantal vaste klanten heeft FAME in de afgelopen ruim twaalf jaar onder het motto ‘van verblijf naar wonen’ nieuwe integrale woonconcepten ontwikkeld, onder andere als alternatief voor traditionele verpleeg- en verzorgingshuizen. Wij werden hier samen met onze partners gedreven door de visie dat mensen met een (intensieve) zorg- en ondersteuningsvraag gewoon mee kunnen doen in de samenleving. In de loop van de jaren is een multidisciplinair team van circa dertig medewerkers opgeleid en getraind om deze nieuwe concepten te ontwikkelen en aan te laten sluiten bij een veranderende visie op de organisatie en werkwijze bij zorgorganisaties. Met een landelijke dekking en veel vaste klanten is FAME uitgegroeid tot marktleider in de planontwikkeling en realisatie van integrale - gebiedsgerichte -woonconcepten voor kwetsbare mensen. Lees meer >


FAME Magazine 2021

 

Het FAME Magazine van novem­ber 2021 draagt de titel ‘Van ver­zorgingsstaat naar samenwerken in buurten en wijken’. De over­heid stuurt op de ontmanteling van de geïnstitutionaliseerde ver­zorgingsstaat en moedigt in haar beleid aan om kwetsbare men­sen ‘zo gewoon mogelijk’ mee te laten doen in de samenleving. Maar hoe doe je dat in de prak­tijk? We spraken met bestuur­ders van zorgorganisaties en woningcorporaties, locatiemana­gers, bewoners en supermarkt­ondernemers om ons aan de hand van praktische voorbeel­den te laten inspireren en te laten zien dat het anders kan.

 

Lees verder >

FAME-Magazine-2021

Werken bij FAME 

 

Wij vinden het belangrijk een eigen manier van leven toegankelijk te maken voor kwetsbare mensen. Daarom ontwikkelen wij in samenwerking met zorgorganisaties, beleggers en woningcorporaties toekomstgerichte woonconcepten voor mensen met een ondersteuningsvraag.

 

Naar de vacatures >


Keuzevrijheid3

Met de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2015 hebben mensen met een Wlz indicatie het wettelijk recht gekregen hun eigen verzilveringsvorm te kiezen. Door deze keuzevrijheid moet er een omslag plaatsvinden van aanbod- naar vraaggerichte zorg en ondersteuning. Zorgkantoren stimuleren ouderenzorgorganisaties steeds nadrukkelijker het aanbod af te stemmen op deze keuzemogelijkheid. Lees verder >In Volendam zijn 101 woningen gerealiseerd voor mensen met een (intensieve) zorg en ondersteuningsvraag. Het plan is het resultaat van een unieke samenwerking tussen de gemeente Edam-Volendam, woningcorporaties De Vooruitgang en Wooncompagnie en zorgorganisatie De Zorgcirkel. Eén van de bijzonderheden is dat alle bewoners met een intensieve zorgvraag (ZZP 5 en hoger) er wonen met een VPT-financiering en dat de woningcorporaties deze woningen rechtstreeks aan de bewoners verhuren binnen de sociale huur. We hebben een gesprek met Monique Cremers, bestuurder bij De Zorgcirkel. Lees verder >Opgeleverd

Schuttehoek en Schuttehof Texel

De bewoners van Texel zijn sterk aan hun eiland gehecht en willen graag op het eiland oud worden. Om aan deze wens en de groeiende vraag naar wonen met zorg op Texel te kunnen blijven voldoen ontwikkelen Woontij en Omring op een locatie aan de rand van Den Burg een plan met woningen bestemd voor diverse doelgroepen. Dit varieert van mensen met een intensieve zorgvraag tot mensen met een lichte ondersteuningsbehoefte. In de volksmond heet dit het Landje van Pelgrim met inmiddels de nieuwe Schuttehof en Schuttehoek. 


Project

Ontwikkeling Beschermde Woonvorm in het centrum van Apeldoorn

In opdracht van zorgaanbieder Stichting KleinGeluk ontwikkelt FAME Planontwikkeling in samenwerking met Trebbe-Klok en Syntrus Achmea 86 appartementen voor mensen met een intensieve zorgvraag op de hoek Molenstraat-Centrum – Kanaal Noord in Apeldoorn. Het project wordt volgens de uitgangspunten van het concept Beschermd Wonen van FAME gerealiseerd.

Laatste Nieuws


Loading...