Sinds 2007 geeft FAME een eigen magazine uit, dat jaarlijks verschijnt met een oplage van circa 3.000 exemplaren. Het magazine wordt verzonden aan zorgorganisaties, woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en gemeenten. Het magazine geeft verdiepende informatie en achtergronden rondom thema’s als transformatie van de zorgsector, herstructurering van wijken en winkelgebieden en hergebruik en herontwikkeling van bestaande gebouwen. Mocht u het FAME Magazine niet automatisch ontvangen, maar wilt u dat wel? Laat ons dat weten via info@famegroep.nl.

FAME magazine 2016, Vastgoed & Organisatie

Op de cover van ons nieuwe Magazine staat Jan van Swam. We hadden een gesprek met Theo, de zoon van Jan, die vertelt over het leven van zijn vader en wat er met hem en zijn omgeving is gebeurd nadat Jan dement werd. Via de crisis opvang en een kamer in een klassiek verpleeghuis verhuisde Jan na een periode van onrust en opstand onlangs naar een eigen appartement in een beschermde woonvorm waar hij zijn ritme opnieuw heeft gevonden.

Dat een woonconcept voor mensen met een (intensieve) zorgvraag meer is dan alleen huisvesting hoeft geen betoog. Wat dit betekent in een segment waar een andere koers van de overheid, andere klantwensen en nieuwe visies op zorg en dienstverlening vragen om een compleet alternatief voor de traditionele verpleeg- en verzorgingshuizen, wordt in dit nieuwe Magazine onder de titel ‘Vastgoed en Organisatie’ met interviews, artikelen en praktijkvoorbeelden rijkelijk geïllustreerd. 
bestand downloaden bestellen per post

Loading...