Sinds 2007 geeft FAME een eigen magazine uit, dat jaarlijks verschijnt met een oplage van circa 3.000 exemplaren. Het magazine wordt verzonden aan zorgorganisaties, woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en gemeenten. Het magazine geeft verdiepende informatie en achtergronden rondom thema’s als transformatie van de zorgsector, herstructurering van wijken en winkelgebieden en hergebruik en herontwikkeling van bestaande gebouwen. Mocht u het FAME Magazine niet automatisch ontvangen, maar wilt u dat wel? Laat ons dat weten via info@famegroep.nl.

Toekomstgericht Renoveren Seysterveste

In 2017 en 2018 hebben drie woningbouwcorporaties uit Zeist groot onderhoud gepland. Het gaat in totaal om 379 soortgelijke eengezinswoningen die zijn gebouwd in de jaren ’50 en ’60. De corporaties hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk de integrale aanpak voor het groot onderhoud uit te voeren. FAME Planontwikkeling heeft opdracht ontvangen om het project voor te bereiden en te begeleiden op basis van een duidelijke visie waarbij bewonersgerichte aanpak centraal staat. Dit alles staat omschreven in deze uitgave welke onder de bewoners is verspreid.


Loading...