Presentatie en rondleiding Beschermd Wonen

Presentatie en rondleiding Beschermd Wonen

Op donderdag 22 februari organiseert FAME Planontwikkeling in samenwerking met Magentazorg een presentatie en rondleiding in het nieuw gerealiseerde woongebouw Molenhoeve. Dit gebouw is bestemd voor mensen met een intensieve ondersteuningsvraag (Wet langdurige zorg) als gevolg van dementie. Wij nodigen u hiermee van harte uit op deze dag aanwezig te zijn.

Programma
We organiseren op 22 februari 2018 in twee dagdelen rondleidingen.
Het ochtenddeel is van 09.30 tot 12.00 uur, inclusief een broodje.
Het middagdeel is van 13.30 tot 16.00 uur, inclusief een hapje en een drankje. De presentatie en de rondleiding worden verzorgd door:

•  Marja Flameling, directeur zorg bij Magentazorg;
•  Anneke Nijhoff, conceptontwikkelaar bij FAME;
•  Henk Vonk, directeur/ontwikkelmanager bij FAME.

Aanmelden
De rondleidingen die wij organiseren zijn doorgaans druk bezocht. We nodigen per organisatie maximaal twee personen uit. Als u geïnteresseerd bent, kunt u zich opgeven onder vermelding van:

•  naam, organisatie, functie, contactgegevens;
•  dagdeel van uw voorkeur. 

U kunt zich per mail aanmelden bij Lisa Siebers: lsiebers@famegroep.nl

Wilt u dit uiterlijk 23 januari 2018 doen?
Begin februari ontvangt u een bevestiging met adresgegevens e.d.
Wij kijken uit naar uw komst!
 


Loading...